Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A nyugdíjjal kapcsolatos fontos tudnivalók 2021-ben

2021.01.05

Korhatár
A nyugdíjkorhatár nem nő 2021-ben, marad 64 év 183 nap, vagyis az 1956. második félévében született személyek töltik be a korhatárukat 2021. első félévében. (A korhatár csak 2022. január 1-jétől nő 65 évre.)
2021-ben bármikor igényelheti a nyugdíját az, aki már korábban teljesítette annak feltételeit.
A nyugdíjigénylés időzítése kapcsán dr. Farkas András szíves figyelmünkbe ajánlja a videóját arról, hogy miért érheti meg a nyugdíjigénylés elhalasztása.
Nők kedvezményes nyugdíja
A nők kedvezményes nyugdíja feltételei nem változnak 2021-ben, így az a hölgy, aki idén teljesíti ezeket a feltételeket, ezt követően bármikor igényelheti a kedvezményes nyugdíját.
Nyugdíjjogosultság
A 707/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet megerősíti, hogy szolgálati időként kell figyelembe venni azt a biztosítással járó jogviszonyban töltött időt, amely alatt a biztosított a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról szóló törvény egyes rendelkezései alapján mentesült a nyugdíjjárulék megfizetése alól.
Nyugdíjmegállapítás
A 2021. január 1. és december 31. között megállapítandó nyugdíjak összegének számítása során új valorizációs szorzókat kell alkalmazni, amelyekről 2021. márciusában jelenik majd meg kormányrendelet. E szorzók várhatóan közel 10%-kal magasabbak lesznek, mint a 2020-ban alkalmazott valorizációs szorzók voltak.
Nyugdíjemelés
2021. január 1-jétől a nyugdíjakat (és a nyugdíjszerű ellátásokat) 3%-kal emelik.
Ha a 2021. január-augusztus hónapokban mért tényleges inflációs adatokból becsülhető éves infláció mértéke (akár az általános, akár a nyugdíjas fogyasztói kosár szerint) meghaladná a 3%-ot, akkor 2021. novemberében - ha a tényadatok alapján becsült éves infláció meghaladná a 4%-ot - kiegészítő nyugdíjemelésre, vagy - ha a tényadatok alapján becsült éves infláció meghaladná a 3%-ot, de nem haladná meg a 4%-ot - egyösszegű kompenzációra kerülhet sor.
13. havi nyugdíj visszaépítése
2021. január 1-jén hatályba léptek a nyugdíjtörvény 13. havi nyugdíjról rendelkező 6/A. és 102/K. §-ai. A tizenharmadik havi ellátás részleteiről a 342/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet, a februári kifizetésről a 707/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezik. Mindkét kormányren-delet 2021. január 1-jén lépett hatályba.
A 2021. február havi nyugdíjjal együtt utalják a 2021. januári nyugdíj 25%-ával megegyező összegű plusz juttatást a 13. havi nyugdíj visszaépítése első lépéseként. (A visszaépítés második lépése a 2022. februári nyugdíj mellett utalandó, a 2022. januári nyugdíj 50%-ával egyező összegű plusz juttatás lesz. A harmadik lépés a 2023. februári nyugdíj mellett utalandó, a 2023. januári nyugdíj 75%-ával egyező összegű plusz juttatás lesz. Az utolsó lépés a 2024. februári nyugdíj mellett utalandó, a 2024. januári nyugdíj 100%-ával egyező összegű plusz juttatás lesz. Ezt követően, 2025-től a nyugdíjtörvény szerint minden évben jár a 13. havi nyugdíj. Amíg meg nem változtatják a nyugdíjtörvényt...)
Nyugdíjprémium
Ha a 2021. évi várható GDP-növekedés meghaladja a 3,5%-ot, akkor 2021. novemberében a nyugdíjprémiumra is megnyílik a jogosultság. A nyugdíjprémium a ténylegesen várható GDP-növekedés 3,5%-ot meghaladó mértékének (mint szorzószámnak, ami legfeljebb 4 lehet) és a 2021. novemberi nyugdíj egynegyedének, de legfeljebb 20 ezer forintnak a szorzata lehet.
Ha a koronavírus pandémia miatt 2020-ban 6,5%-kal visszazuhant gazdaság 2021-ben erőteljesen fölpattan, akkor jó esély lehet a nyugdíjprémium fizetésére 2021. novemberében.
Nyugdíj melletti munkavégzés
A nyugdíj mellett bármilyen jogviszonyban folytatott keresőtevékenységgel szerzett kereset 2021-ben is járulékmentes (nem kell fizetni a nyugdíjasnak a 18,5% mértékű társadalombiztosítási járulékot), viszont így a nyugdíj melletti munkavégzés nem is jogosít nyugdíjnövelésre. A 2020. június 30-áig szerzett, nyugdíjjárulék köteles keresetek alapján járó nyugdíjnövelést a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból megállapítja 2021. szeptember 30-áig (vállalkozói és hasonló jövedelem esetén 2021. október 31-éig).
A nyugdíj mellett folytatott keresőtevékenységgel szerzett keresetet 2021-ben nem korlátozza semmi; a nők kedvezményes nyugdíja mellett szerzett keresetet sem korlátozza az éves keretösszeg.
A nyugdíj mellett közalkalmazotti és bármely egyéb közszférás jogviszonyban folytatott keresőtevékenység esetén 2021-ben változatlanul szünetel a nyugdíj az érintett közszférás jogviszony fennállásának tartamára; ezt az akadályt az egészségügyben 2021-ben is a jövedelemkiegészítés rendszerével kerülik meg, ha az új egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó nyugdíjas orvosok, ápolók esetén is szükséges maradna e rendszer fenntartása.
Egyéb ellátások melletti munkavégzés
A 2021. január 1-jétől megszűnt a rokkantsági és a rehabilitációs ellátás mellett folytatott munkavégzés kereseti korlátozása, vagyis már nem kell figyelni arra, hogy a kereset három egymást követő hónap mindegyikében ne haladja meg a minimálbér másfélszeresét.
A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék és a bányászok egészségkárosodási járadéka mellett végzett munkával szerzett keresetre továbbra is vonatkozik a minimálbér 18-szorosával egyező összegű éves keretösszeg korlátozása.
Korkedvezmény
A legkésőbb 2014. december 31-éig szerzett korkedvezmény (a honvédség, illetve a rendvédelmi szervek hivatásos állományának tagjai esetében a 2011. december 31-éig szerzett korkedvezmény) 2021-ben is érvényesíthető.
Az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege
2021-ben nem változik, sőt, időkorlát nélkül bebetonozták a teljes öregségi nyugdíj legkisebb összegét, amely 14. éve változatlanul 28.500 forint.
Ugyanez történt az árvaellátás minimális összegével is, amely marad 24.250 forint.
Méltányossági lehetőségek
2021. január 1-jétől ötezer forinttal, 85 ezer forintról 90 ezer forintra nő a kivételes nyugdíjemelés megállapíthatóságának jövedelmi korlátja.
Az egyszeri segély megállapíthatóságának jövedelmi korlátja szintén ötezer forinttal nő (egyedülálló kérelmező esetén 85 ezerről 90 ezer forintra, míg a közeli hozzátartozójával közös háztartásban élő kérelmező esetén 75 ezerről 80 ezer forintra). A rendkívül indokolt esetben a Magyar Államkincstár Központja által adható kivételes egyszeri segély megállapíthatóságának jövedelmi korlátja tízezer forinttal, 90 ezerről 100 ezer forintra nő.
Adatvédelem
A nyugdíjtörvény adatvédelmi rendelkezései körében módosult, hogy a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásokból milyen hatóság milyen célból milyen adatok igénylésére jogosult.

Forrás: Dr. Farkas András NyugdíjGuru News
Hírlevél 2021/01. szám