Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A HM Katolikus Tábori Püspökség felhívása

2014.10.14

VERSMONDÓ VERSENY - 2014.

A HM KATOLIKUS TÁBORI PÜSPÖKSÉG VERSMONDÓ VERSENYT hirdet a HM-MH-ban szolgálatot teljesítő katonák és közalkalmazottak 11-15 éves korú gyermekeinek.
Ez évi szavalóversenyükkel az Első Világháború valamennyi katonája és áldozata előtt tisztelgünk.
A VERSENY HELYSZÍNE:  Katolikus Tábori Püspökség Budapest V. kerület Szabadság tér 3.
A VERSENY IDŐPONTJA: 2014. december 03. szerda, 16 óra 30 perc
A JELENTKEZÉS MÓDJA: Levélben, telefaxon, vagy e-mailben, a kitöltött jelentkezési adatlap megküldésével.
A jelentkezési lap a Katolikus Tábori Püspökség weboldalán: www.ktp.hu található meg.

Levélcím: Katolikus Tábori Püspökség 1054 Budapest Szabadság tér 3.
Telefax: (1) 354-16-25;
HM fax:(2) 22-696;
E-mail: hmktp.iroda@gmail.com

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2014. november 25. kedd

Ez évi versmondó verseny kötelező költeménye:
Szent Pál Apostol  “Szeretet himnusza” a Korintusiakhoz írt Első Levélből, melyet az első fordulóban kell elszavalni.

Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén,
Ha szeretet nincs bennem,
Csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom.
Legyen bár prófétáló tehetségem,
Ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt,
Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak,
Ha szeretet nincs bennem,
Mit sem érek.
Osszam el bár egész vagyonom a szegényeknek
S vessem oda testem, hogy elégessenek,
Ha szeretet nincs bennem,
Mit sem használ nekem.
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
A szeretet nem féltékeny,
Nem kérkedik, nem gőgösködik,
Nem tapintatlan, nem keresi a magáét,
Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója,
Nem örül a gonoszságnak,
De együtt örül az igazsággal.
Mindent eltűr, mindent elhisz,
Mindent remél, mindent elvisel.
A szeretet soha el nem múlik.
A prófétálás megszűnik,
A nyelvek elhallgatnak,
A tudomány elenyészik.
Tudásunk csak töredékes,
Töredékes a prófétálásunk is.
Mikor azonban eljön a beteljesedés,
Ami töredékes, véget ér.
Amikor még gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek,
Úgy gondolkodtam, mint a gyermek, úgy itéltem, mint a gyermek.
De mikor férfivá nőttem, elhagytam a gyermek szokásait.
Ma még csak tükörben, homályosan látunk,
Akkor majd színről-színre.
Most csak töredékes a tudásom,
Akkor majd úgy ismerek,
Ahogy én is ismert vagyok.
Most megmarad a hit, remény, szeretet,
Ez a három,
De köztük a legnagyobb a szeretet.

A verseny második fordulójában az alábbi versek egyikét kell elszavalni, amelyet a jelentkező versenyző kérésére a Katolikus Tábori Püspökség szívesen megküld:
Ady Endre: Ember az embertelenségben
Ady Endre: Emlékezés egy nyár-éjszakára
Ady Endre: Imádság háború után
Ady Endre: Krónikás ének 1918-ból
Ady Endre: Mag hó alatt
Ady Endre: Nótázó, vén bakák
Albert Ferenc: Doberdó
Albert Ferenc: Doberdói ballada
Albert Ferenc: Üzenet a honvédőknek
Babits Mihály: Fiatal katona
Babits Mihály: Miatyánk
Babits Mihály: Zsoltár gyermekhangra
Gyóni Géza: Csak egy éjszakára...
Gyurkovics Tibor: Nemzet
Juhász Gyula: Az ismeretlen katona
Juhász Gyula: Csodálatos napok…
Juhász Gyula: Honvédemlék
Juhász Gyula: Karácsonyi köszöntés
Juhász Gyula: Menetszázad
Kosztolányi Dezső: Öcsém
Mécs László: A hős
Móra Ferenc: Az lesz csak a nap..
Móra Ferenc: Mikor elmentek...
Peterdi Andor: A magyar faluk…
Reményik Sándor: A katonák
Reményik Sándor: Egy tollvonás
Sík Sándor: Jó nekem, Uram
Somlyó Zoltán: A doberdói Mária
Somlyó Zoltán: Az utolsó halott
Somlyó Zoltán: Ha odaér...
Somogyvári Gyula: Anyám
Tóth Árpád: Elégia egy elesett fiú emlékére
Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhoz
Tóth Árpád: Katonasír
Vihar Béla: Egy katona megy a hóban
Vihar Béla: Látomás Przemyslben

A VERSENY DÍJAI:
I. helyezett:
Meghívást nyer (a honvédségnél szolgáló szülővel együtt) a 2015. évi 57. Nemzetközi Katonai Zarándoklatra Lourdes-ba +20000 Ft értékű könyvutalvány
II. helyezett:
Térítésmentes részvétel a 2015. évi Zalavári Gyermektáborban +17000 Ft értékű könyvutalvány
III. helyezett:
Térítésmentes részvétel a 2015. évi Zalavári Gyermektáborban +12000 Ft értékű könyvutalvány
valamint több értékes különdíj.