Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A BEOSZ megalakulásának 29. évfordulójára

2019.02.23

voros_zs_cikkkep.jpg 1990. február 27-én – a jogszabály által biztosított lehetőséggel élve – 18 szervezet megalakította a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségét. (Rövid néven: BEOSZ.)
A BEOSZ önmeghatározása szerint: társadalmilag hasznos, közérdekű tevékenységet végző, a honvédelem és a biztonság értékei és hagyományai alapján szerveződött, ember, család és közösség centrikus, önálló tagegyesületek és tagszövetségek országos szervezete.
Az évek során ez a tagszervezeti létszám kibővült, mára 76 egyesület és 4 Szövetség (tagszervezeteivel együtt) alkotja a BEOSZ-t. Ezek mindegyike elfogadja és magának tudja az Alapszabályban megfogalmazott célokat. A Szövetség támogatja a hazafiság eszményére épülő, a nemzet érdekeit szolgáló hon- és rendvédelem ügyét; felvállalja a Szövetségbe tömörült szervezetek és azok tagjainak országos szintű érdekvédelmét, az alapvető emberi és polgári jogok, a társadalmi kontroll és az össztársadalmi érdekek érvényesítését; a szolidaritás, a bajtársiasság és az együvé tartozás tudatának erősítését, valamint a magas szintű és igényű közös tevékenység szervezését. A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól függetlenül végzi feladatait.
Ez itt a rövid, tömör, hivatalos bemutatása a Szövetségnek. De mit jelent ez nekem, a BEOSZ alelnökének, nekünk a nyugállományba vonult katonáknak, a hús-vér embereknek?
Egy nagyon-nagyon erős kötődést. Kötődést a múlthoz, a jelenhez és a jövőhöz. Mi, akik önkéntes tagjai vagyunk e nagy „családnak”, nap, mint nap érezzük mit jelent a szó: bajtársiasság. Tovább vinni azt az ügyet, amely aktív életünk mindennapjainak értelmet adott, ápolni hagyományainkat, tisztelni elődeink hősiességét, alakítani közösségi tudatunkat. Tapasztalatainkkal segíteni a fiatalok munkáját, megmutatni a haza iránti elkötelezettséghez vezető helyes utat.
Én még csak öt éve dolgozom a BEOSZ-ban alelnökként. Korábban nem tudtam elképzelni mit jelenthet ez a bajtársi kötődés egy „fiatal” nyugdíjas életében. Egy-egy rendezvényen, koszorúzáson találkozni a nálamnál idősebbekkel, akik megtisztelnek barátságukkal, bizalmukkal. Felelevenítik a régi, szolgálattal összefüggő emlékeiket, büszkélkednek fiaikkal, unokáikkal, akiket sikerült a hazaszeretetre, a honvédelmi hagyományok tiszteletére nevelniük. Meghatódva hallgatom élettörténetüket, múltjukat, s terveiket. Szemem megtelik könnyel, ahogy átélem velük becsületes, odaadó életüket. Igen! Ez a BEOSZ számomra és számunkra! Az együvé tartozás, bajtársiasság szövetsége! Mindannyi tagtársam nevében köszönöm nektek, alapítóknak, hogy létrehoztátok ezt a szövetséget!
Köszönet a honvédelmi vezetésnek, akik elismerik munkánkat, s jövő feladataikban továbbra is partnerként tekintenek ránk, véleményünket meghallgatva hozzák meg döntéseiket a Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum, HM Idősügyi Munkacsoport, a Szociálpolitikai Közalapítvány értekezletein.
Azt, hogy a munkánkat megbecsülik, értékesnek tartják, mi sem fémjelzi jobban, szemléletesebben, mint hogy 2019-ben magas összegű támogatást biztosítottak a tagegyesületeink eszköz vásárlásához, helyi rendezvényeik szervezéséhez.
Kedves Tagtársaim, Támogatóink! A BEOSZ megalakításának 29. évfordulóján szívből kívánok Nektek, Önöknek jó egészséget, sikeres munkát a 2019-es évben. Kívánom, hogy karöltve, együtt az aktív állománnyal további munkasikereket érjünk el, s legyünk büszkék arra, hogy a BEOSZ tagjai lehetünk!

Vörös László Lajosné nyá. ezredes
alelnök