Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A Bajtársainkért Alapítvány új Kuratóriumának első üléséről

2018.11.15

Szárnybontás

(A Bajtársainkért Alapítvány Kuratóriuma első ülésének margójára)

A BEOSZ elnöksége 2018 februári ülésén hozott határozata alapján indult meg a Bajtársainkért Alapítvány megújulásának folyamata. Előre tudtuk, hogy a Törvényszék jogerős határozatáig nem rövid idő fog eltelni, viszont ez az új személyi összetételű kuratórium működésének jogi feltétele. A helyzetet bonyolította a hiánypótlás elhúzódása az ítélkezési szünet miatt.
A hosszú várakozást követően a Fővárosi Törvényszék 2018.10.12-én kelt 7.Pk.61.716/1993/34-I. sz. végzésében elrendelte az Alapítványra vonatkozó változások bejegyzését, valamint a nyilvántartás kiegészítését. Elfogadásra kerültek a z alapító okiratban tett változtatások, a létesítő okirat módosításának időpontja: 2018.07.23. A jogerős döntés értelmében az új kuratóriumi tagként a következő személyek kerültek bejegyzésre:

  1. Dr. Honfi Attila nyá. ezredes (elnök);
  2. Kopasz Jenő nyá. dandártábornok (elnök-helyettes);
  3. Miheller Imre nyá. alezredes (titkár);
  4. Homola Csaba nyá. dandártábornok (tag);
  5. Anda Ivánné nyá. törzszászlós (tag).

A megbízásuk időtartama: 4 év; A megbízás megszűnésének időpontja: 2022.02.28.

A módosított Alapító Okirat értelmében az Alapítvány Felügyelő Bizottságának összetétele a következők szerint változott:

  1. Dr. Mihók Sándor nyá. alezredes (elnök);
  2. Udvardy Endre nyá. alez.(tag);
  3. Ladiszlaidesz László nyá. őrnagy (tag)

Ezt követően felgyorsultak az események, melynek során beindulhatott az átadás- átvétel konkrét folyamata, melyről a régi és az új kuratórium képviselői november 8-án írták alá a jegyzőkönyvet.
A leendő kuratórium tagsága természetesen nem tétlenkedett közben sem. Az idő nem csak várakozással telt el, hanem számtalan megbeszélést és egyeztetést is lefolytattunk a leendő munka sikere érdekében. Folyamatos kapcsolattartás és megbeszélések eredményeként elkészültek a legfontosabbnak gondolt szabályzatok, és a működéshez szükséges legfontosabbnak ítélt munkaokmányok is.
A hosszú folyamat zárása és egy új időszak kezdeteként, 2018. november 15-én megtartotta első ülését az új összetételű kuratórium. Az értekezleten tanácskozási joggal részt vett dr. Mihók Sándor nyá. alezredes is, az Alapítvány Felügyelő Bizottságának Elnöke. Ezúton is köszönet illeti, hogy az eltelt hónapok munkájában is számíthattunk a tanácsaira és aktív szerepvállalására az előkészítő munkánkban.
Elfogultság nélkül állíthatom, a jó előkészítés nagyban hozzájárult, hogy gördülékeny, konstruktív és nem utolsósorban jó hangulatú tárgyalásra került sor. Első napirendi ponként a kuratórium elnöke adott tájékoztatást az elmúlt hónapok tevékenységéről, majd a fent említett működési okmányok megbeszélésére került sor. A kuratórium 100% igen szavazattal fogadta el a következő szabályzatok és munkaokmányok rendszeresítését:
Szabályzatok: Szervezeti és Működési Szabályzat; Iratkezelési Szabályzat; Adatkezelési- és Adatvédelmi Szabályzat; Adatvédelmi tájékoztatás (a GDPR alapján) Munkaokmányok: Határozatok Könyve, Határozat minta, Jegyzőkönyv minta, Adományozási szerződés /eszköz/, Adományozási szerződés /pénzbeni/, Igazolás /magánszemélynek/, Igazolás adóalapcsökkentéshez /társaságoknak/.
Harmadik napirendként Gádoros Vilmos nyá. alezredes tájékoztatóját hallgattuk meg az objektum üzemeltetési rendjéről. Épp ez idő tájt történik az átadás-átvétel. A HM vezetés döntése értelmében az objektum felügyeleti és fenntartási feladatokat a HIM veszi át. Januártól várhatók a változások. Természetesen addig is támogató segítségéről biztosított minket az elhelyezési vezető.
Ezt követően a kuratórium titkára előterjesztésében került sor a 2018. évvégéig előre látható tevékenység fő irányainak megbeszélésére. A kuratórium ügyrendjével, működésével kapcsolatos állásfoglalás kialakítására. A munkaterületek megbeszélésére, elosztására. Az esetenként parázsvitától sem mentes értekezés végére a legfontosabb irányokban egyhangú döntés született. Számos tevékenység végzésének feltételeit pedig a közeljövőben kell megteremteni.
Összességében nagyon eredményes tanácskozást folytattunk, az elrepült négyóra alatt. Abban biztosak lehetünk, nemcsak a szavak, de a tettek szintjén is eredményekre orientált a kuratórium. Természetesen türelmet kérünk a partnerektől, amig kialakulnak azok feltételeket, melyek a munkafolyamatok mindenoldalú biztosítását garantálják.
Abban is egyetértés van a kuratórium tagsága részéről, hogy az alapítvány elnevezése magában fogalmazza tevékenységünk fő célját és figyelmünk legfontosabb szereplőjét. Tehát a kérdésre, hogy „kiért vagyunk?” egyszerű a válasz:

a BAJTÁRSAINKÉRT.

Dr. Honfi Attila nyá. ezredes
címzetes egyetemi docens
a kuratórium elnöke

kuratorium.jpg

Dr. Mihók Sándor nyá. alez, Kopasz Jenő nyá. ddtbk., Homola Csaba nyá. ddtbk. Dr. Honfi Attila nyá. ezds., Anda Ivánné nyá. tzls., Miheller Imre nyá. alez.