Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

30 éves a BEOSZ: Szabolcsi Honvéd Műszaki Hagyományőrző Bajtársi Egyesület, Nyíregyháza

2020.04.08

Folyamatosan gyűjtjük 1945-től a Magyarországon volt műszaki alakulatok történetét, amely hét kötet könyvet tartalmaz. Hagyományőrző tevékenységünk, mint Egyesület, aki megemlékezik a Don-i katasztrófáról katonai tiszteletadással már 15 éve minden év január első felében. Csak mi végzünk ilyen feladatot a térségben. Helyszínek: Nyíregyháza, Kálmánháza, Újfehértó, Tarcal.
A minden év januárjában megtartott éves rendes Közgyűléseink olyan tartalmas munkáról számoltak be, amelyről az Önkormányzatok, az 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnoka elismerő levelet küldtek. Közgyűléseinkre rendszeresen meghívjuk a Honvédség vezetőit, akik legtöbb esetben képviselő részvételével elfogadják meghívásunkat, de volt példa 2015 január 23-i közgyűlésünk, ahol Dr. Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke személyesen részt vett és Dicsérő oklevéllel ismerte el munkánkat.
A Közgyűléseinket a BEOSZ elnöksége is rendszeresen megtiszteli. Az elnökhelyettes Esküdt Lajos ny. ezredes több alkalommal, a BEOSZ elnöke 2017. 01. 27-én jelenlétével tisztelte meg Közgyűlésünket, amikor Csapatzászlót kapott Egyesületünk a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságtól. Jó együttműködésre utal, hogy Közgyűlésünkön minden évben ott van az 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnoka vagy képviselője, Bodnár Gáspár a Vízügyi igazgató, a Toborzó Iroda vezetője és az Észak-Alföldi Régióhoz tartozó egyesületek elnökei.
Szorosan ápoljuk az 1848-49-es Szabadságharc történelmi eseményeit. Több mint öt éve gondozzuk és koszorúzzuk Gávavencsellőn Rakovszky Sámuel sírját, az ottani Önkormányzat és általános iskola részvételével. Hasonló a helyzet Nyíregyházán az Irányi Dániel emléktáblánál, ahol a Bem általános iskolával több éve katonai tiszteletadással együtt koszorúzunk minden márciusban.
Egyesületünk történelmi eseményt vitt Tarcal Község Önkormányzata részére, amikor javasoltuk, és pályázati segítséget adtunk az I. Világháborús Emlékmű és Hősi Halottak Emlékparkja felújítására 2017. évben. A sikeres pályázat eredménye, hogy 2018. május 26.-án a felújított emlékművet katonai tiszteletadással felavattuk. E neves eseményt követte aznap késő délután a hegyen az Áldó Krisztus szobor melletti téren a debreceni Helyőrségi zenekar koncertje több száz résztvevővel. A koncert végén a résztvevők állva tapsolták és több százan sírva ünnepelték az igen színvonalas előadást. Nem csak az Önkormányzati képviselők, de az egyszerű emberek is gratuláltak a színvonalas szervezésért, s köszönték meg szervező munkánkat.
Büszkék vagyunk műszaki szakmaiságunkra, mivel e szakág 1995 óta minden évben folyamatosan megtartja az országos műszakiak napját (ma már kizárólagosan Szentesen), melyre meghívják egyesületünket is. Műszaki Konferenciát rendezett Egyesületünk 2017. év december 18-án, melyen a hívatásos katonákkal együtt több mint százhúsz fő volt jelen Debrecenből, Szentesről.
Több területen igyekeztünk a katonai hivatást, és helytállást népszerűsíteni azzal, hogy egyházi intézményekben, templomokban rendeztünk katonai koncertet, melyre ma igen nagy létszámot lehet megmozgatni, különösen a kisebb önkormányzatoknál pl. Tarcal, Tokaj, vagy Vásárosnamény, Gávavencsellő, ahol szintén koncertet szerveztünk.
Kell egy emlékezés, melyet egyesületünk hagyományába fogadott. A volt 15-ös hadosztályt, melynek (MN 7314), megalakítása 40, 45, 50. évfordulóira, katonai tiszteletadással emlékeztünk. A hadosztálynak is helyet adó Damjanich laktanyában szolgált alakulatok megörökítésére négy emléktáblát helyeztünk el, ami hirdeti a hazát szolgáló alakulatok neveit. Szomorúan emlékeztünk a volt hadosztály megalakításának 50 éves évfordulóján, a Damjanich laktanya 30 éves bezárásáról, végleges megszűnéséről. Katona történelmünk neves laktanyája volt a híres Vorosilov (benne az MN 5125, az-az 65-ös Lövész Ezred), amely majd a történelmi Vay Ádám nevet viselőként zárta be kapuit. Itt is emléktáblánk emlékeztet a régmúltra. Messze van a nyíregyházi kaszárnya, amely ma már csak dalban maradt meg, laktanya már nincs.
A műszaki hadtörténelem mostoha gyereke volt Tokajban az Esze Tamás műszaki laktanya, melynek történelmét Egyesületünk feldolgozta, és 2010-ben emléktáblát avattunk az ott szolgált műszaki katonák emlékére. 2018. március 02-án avattuk fel a hetedik emléktáblánkat, amelynek apropóját a levéltárban felfedezett Szebenyi István, egy amatőr kutató írása adta. „Egy elképzelt katona utolsó levele”, a levél utolsó sorai magával ragadtak. Idézem: ”Lesz-e ki virágot tép a réten sírunkra? Kik vagytok Ti, kik emlékezni fogtok még reánk? Kik vagytok Ti”?!
Mi vagyunk a Szabolcsi Honvéd Műszaki Hagyományőrző Bajtársi Egyesület tagsága, akik Emléktáblát helyeztünk arra a volt huszár laktanya falára, ahol a Nyíregyházi hős huszárok szolgáltak.
Büszkék vagyunk, hogy Magyarország (Kaposvár kivételével) minden laktanyáját meglátogattuk. Ott voltunk Kecskeméten a Grippenek megérkezésén, és gyakorló repülésén. Egyesületi sikerünk, hogy javaslatunkra Dr. Böröndi Gábor dandártábornok az akkori 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnoka kérésünket továbbította a vezérkar főnök felé aki, engedélyezte, hogy Nyíregyházán is legyen Karácsonyi koncert.
A határon átnyúló Román Szatmárnémeti Tartalékos és Nyugalmazott Honvédségi Káderek Egyesületével való 10 éves együttműködésről megemlékeztünk. A két szervezet között kialakított baráti kapcsolat során a Romániai látogatásunk alkalmával a BEOSZ elnöksége emléktárgyat adományozott a Szatmárnémeti közgyűlés magyar képviselőjének és a Román Honvédség vezérkar főnök helyettesének, akik az egyesületünket fogadták. A Román Egyesület viszontlátogatása idején hasonló fogadtatásban részesítettük Őket és közösen megkoszorúztuk Nyíregyháza Pazonyi téren a Román Hősök Emlékművét.
Minden évben meglátogatjuk és koszorúzunk a Nyíregyháza Hősök temetőjében egy-egy hős sírját. Ez év szeptember 20-án Debrecenben a Hősök temetőjében megemlékeztünk az 5. Bocskai István Lövészdandár Afganisztánban hősi halált halt Róth Orsolya őrmester és Dálnoki András szakaszvezető hősökről. Emléktáblájukat katonai tiszteletadással koszorúztuk meg.
Egyesületünk kulturális csoportja minden hónapban köszönti a név és születésnapjukat ünneplő tagjainkat, akikre akár büszkék is lehetünk, mivel irodalmi pályázaton megyei első és országos első helyezést elértek el.
Három katonai és három civil szervezettel és egy határon átnyúló Egyesülettel van együttműködési megállapodásunk. Tagjaink között ott van Bodnár Gáspár a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgató, Dr. Végh Ferenc ny. vezérezredes, Petró Attila Nyír-Márvány tulajdonos. Az elmúlt 16 évben szervezett szakmai napjainkról még egy évben sem hiányzott Dr. Végh Ferenc ny. vezérezredes és Bodnár Gáspár Vízügyi Igazgató. Programunkat valamely Tisza parti Védelmi központban szerveztük meg.
Az Egyesület programjának végrehajtását és annak anyagi hátterét az elnökség biztosította több mint tíz éven át a sorozatos nyertes pályázatokkal, amely évente meghaladta a másfélmillió forintot.
Tagság megtartására és növelésére is nagy gondot fordítunk, létszámunk az elmúlt öt évben nem csökkent. Az időskorúak helyébe sikerült fiatalabbakat beszervezni. Említésre méltó, hogy a Hajdúhadházi műszaki katonai századból hét fő tagunk van. Velük közösen szervezzük minden évben a műszakiak bálját. Említésre méltó, hogy a műszaki katonák biztosítják a SZJA 1% nagy részét Egyesületünknek, amely minden évben a 100.000 Ft-ot meghaladta.

Kovács József elnök

szhmhbe_1_2.jpg

 

szhmhbe_3_4.jpg

 

szhmhbe_5_6.jpg

 

szhmhbe_7_8.jpg