Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

30 éves a BEOSZ: Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub, Szentendre

2020.04.08

A Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub 1971-ben 12 fővel alakult meg, jelenleg 76 fő tagunk van. Székhelye, Szentendrén a Helyőrségi Klub épülete volt 2014-ig, majd a helyőrségi klubok megszűnése után az MH Altiszti Akadémia parancsnoka engedélyezte részünkre, hogy rendezvényeinket, klubnapjainkat, énekkari próbáinkat az Akadémia Művelődési Otthonában, nagyobb létszámú programjainkat pedig a színházteremben, illetve a sportpályán tarthassuk meg.
Célunk a nyugdíjasok és hozzátartozóik összefogása, egymás segítése, gondozása. A magyar katonai- és fegyvernemi hagyományok ápolása, a katonadal kultúra ápolása és közvetítése, szoros kapcsolat a MH szervezeteivel, önkormányzattal, a hasonló civil egyesületekkel. A honvédelmi tárca gondozási körébe tartozók érdekképviseletének ellátása. Kulturális élet területén, a tagok művelődésének szórakozásának, szabadidejének hasznos, kulturált eltöltésének szervezése.
Tagjaink átlag életkora 75 év, legidősebb tagunk 98 éves.
Tagságunk összetétele: Katona 28 fő, házastárs 24 fő, honvédségi nyugdíjas 5 fő, polgári személy 19 fő, összesen 76 fő.
Klubunk pénzügyi gazdálkodása tagdíjból, támogatásból, az eredményes pályázatokból és 3 éve az adó 1%-ából biztosított. Nagyobb rendezvényeinknél a résztvevő tagjaink is eseti befizetéseikkel hozzájárulnak a költségekhez.
Rendezvényeink, programjaink minden évben az éves beszámoló közgyűlésen elfogadott terv szerint valósulnak meg. Előfordul, hogy a pályázati lehetőségek, vagy a Szövetségbe tartozásunk miatt, új előre nem tervezett programokat is megvalósítunk, illetve részt veszünk. Vannak állandó megemlékezéseink, programjaink, amiket már hagyományosan minden évben megtartunk és vannak új ötletek, amiket az adott évben betervezzük és valósítunk meg. Ilyen megemlékezés a Honvéd Hadsereg Doni katasztrófájáról, az állami és nemzeti ünnepekről, a nemzetközi nőnapról, névadónk születésének, halálának évfordulójáról, az elhunyt klub tagjaink emléktáblájánál a halottainkról. Minden negyedévben köszöntjük az aktuális név és születésnaposokat, a jubiláló születésnaposok részére klubunk emblémájával díszített névre szóló plakettet adunk. Rendezünk és részt veszünk más civil szervezet által szervezett zenés táncos programokon, mint, farsangi-, locsoló-, szüreti bál.
Hagyomány már részvételünk a Föl Napja alkalmából szervezett tavaszi nagytakarításon a terület önkormányzati képviselőjével, utána résztvevőket vendégül látjuk és a közös ebéd elfogyasztása lehetőséget ad beszélgetésre, egymás jobb megismerésére.
Védjegyünké vált a Kistérségi Dalos Verses Találkozó szervezése, ahova meghívjuk a velünk kapcsolatban álló honvédségi- és civil nyugdíjas egyesületeket, általános és középiskolásokat. Szerepeltek már műsorainkban a budapesti Balassi kórus, tatai Őszirózsa Dalkör, a váci Dalárda és Labdarózsa Dalkör, a dabassári citerazenekar, a Szentistvántelepi Általános Iskola felsős énekkara, a Vujicsics Tihamér zeneiskola fúvószenekara, egyesületünk Ezüstfény Együttese, Kapi Gábor Nótáskapitány és a meghívott klubok vers- és prózamondói.
Már 5 alkalommal szerveztük meg a Dunaparti Bogrács- partit, ahol két bográcsban főzünk 200 fő részére. A rendezvényen jelen vannak a Budapesti Gábor Áron Bajtársi Egyesület (akikkel már hosszú ideje szervezünk közös programokat), a váci Esze Tamás Honvéd Egyesület, a Balassi Bajtársi Egyesület, (velük is több közös programon vettünk részt), a miskolci Helyőrségi Hagyományőrző Egyesület, a szentendrei nyugdíjas klubok tagjai. Megtiszteli rendezvényünket az Altiszti Akadémia parancsnoka és munkatársai, Szentendre város Polgármestere és munkatársai. A városi rendőrkapitányság és a mentőszolgálat munkatársai előadásokat tartanak. Meghívott előadóink az adott év katonai- vagy ismert és megbecsült személyek évfordulóiról tartanak színes előadást.
Minden évben nemzeti ünnepünk október 23-a alkalmából rendezzük meg a Honvéd Kossuth Lajos Lövész Klub lőterén lőversenyünket. Alkalomszerűen tartunk egészségmegőrző és sport napokat, részt veszünk meghívás alapján horgász- és főzőversenyeken.
Az Ezüstfény Együttes tagjaink közreműködésével Adventi műsoros összeállítással búcsúzunk az évtől, ahová meghívjuk a város polgármesterét, a körzet önkormányzati képviselőjét, az MH Altiszti Akadémia parancsnokát, a BEOSZ elnökét, támogatóinkat.
A klubunk énekkara az Ezüstfény Együttes 2019-ben ünnepelte fennállásának 15 éves évfordulóját. 2016-ban benevezett az Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud-ra, ahol a döntőben Arany minősítést szerzett. A BEOSZ által szervezett országos Katonadal Fesztiválon sikeresen, nagy tetszést és elismerést aratva szerepeltek. Több alakalommal eredményesen vettek részt az abasári Katona– és Bordal Fesztiválon. Minden évben fellépnek a székesfehérvári Katonanóta – Katonadal bemutatón, 2019-ben a rendezvényen Korom Ferenc altábornagy a MH parancsnokának elismerését a „Legjobb Katonadalokat Éneklő Kórus” díjat nyerték el. Rendszeresen szerepelnek városi ünnepségeken, kistérségi programokon és BEOSZ, illetve saját szervezésű rendezvényeken.
A Nyugdíjas Klub saját rendezésében, Kapi Gábor szerkesztésével évente kétszer szól a Magyar Nóta a Pest megyei Könyvtár Színháztermében. Az Ezüstfény Együttes állandó fellépője a műsornak. Nagy sikere van az előadásnak.
2018-ban előzetes egyeztetések után felvettük a kapcsolatot a Balatonszőlős Ezüstfürt Nyugdíjas Klubbal. A kapcsolatfelvétel az MH Altiszti Akadémia parancsnoka kezdeményezésére jött létre, mert a település részére az 1942-ben Jutasi tiszthelyettes képző iskola hallgatói által épített templomot és a világháborúkban hősi halált halt katonái nevét tartalmazó emléktáblát gondozzák, a Jutasi jelmondatok szellemiségét ápolják.
Szentendre város közéletében aktívan részt veszünk. Minden évben március 15-én megkoszorúzzuk Petzelt József honvéd alezredes sírját, majd a Templomdombon lévő Petőfi szobornál katonadalokból összeállított műsort ad Ezüstfény Együttesünk. Koszorúzunk az Aradi Vértanuk emléknapán a Kálvária dombon lévő Trianoni emlékműnél, a Duna parton lévő Kucsera keresztnél. Részesei lehettünk a központi rendezvényeknek. Évente két alkalommal kapunk meghívást az idősek részére szervezett ünnepségre, ahol a műsor után megvendégelik a résztvevőket.
Az Altiszti Akadémia parancsnoka meghívására közösen tölthetjük az aktív állománnyal a helyőrségi családi napot, ahol a főzőversenyen is részt veszünk.
A helyőrség Katonazenekara évente több alkalommal színesíti rendezvényeinket, megemlékezéseinket. Tagjaink meghívást kapnak a zenekar előadásaira, a Katonazenekari Fesztiválra, kiállítások megnyitására.
Sok rendezvényünkön a helyi TV is jelen van, tudósítanak programjainkról.
Tagjaink választott funkciói:
Horváth Jenőné elnök, tagja a Városi Idősügyi Tanácsnak, Szentendre Város Balesetmegelőzési Bizottságának, BEOSZ Tanácsadó Testület tagja.
Esküdt Lajos nyá. ezredes, vezetőségi tag, BEOSZ elnökhelyettes, tagja a Nyugdíjasok Országos Képviseletének.
Kocsi László alezredes tag, BEOSZ Felügyelő Bizottságának elnöke.
Dr. Nádasdy József nyá. alezredes, vezetőségi tag, BEOSZ jogi képviselője.
Elismerések:
szervezeti:
2005. Szentendre város Önkormányzatától „klub zászló”,
2007. BEOSZ a 35. sorszámú BEOSZ Emlékérem,
2010. Szentendre Város Közművélődési Díja”,
2014. Szentendre város Önkormányzata a „Város legjobb civil szervezet” díja,
2016. Ezüstfény Együttes „Arany” minősítés,
2017. Magyarország honvédelmi miniszterétől elismerő oklevél.
Tagjaink számos elismerést kaptak az elmúlt 5 évben is Magyarország honvédelmi miniszterétől, a Magyar Honvédség Parancsnokától, az MH Altriszti Akadémia parancsnokától, BEOSZ elnökétől, Szentendre város önkormányzatától.

Horváth Jenőné
elnök

szendre_1_2.jpg

 

szendre_3_4.jpg

 

szendre_5_6.jpg

 

szendre_7_8.jpg