Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

30 éves a BEOSZ: Helyőrségi Hagyományőrző Egyesület, Miskolc

2020.04.09

Klubunk 1970 februárban alakult Fegyveres Erők és Testületek Nyugdíjas Klubja néven Miskolcon, az akkori Helyőrségi Tiszti Klub és Művelődési Otthon bázisán, a városban diszlokáló honi légvédelmi hadosztály parancsnokságának támogatásával. Tevékenységének célja mindig is a következők voltak:

  • - a helyőrségben élő nyugdíjas katonák és polgári alkalmazottak, illetve családtagjaik, valamint a rendvédelmi szervek hasonló állománykategóriái részére koruknak, egészségi állapotuknak, érdeklődési körüknek, kulturális, sport és egészségmegőrző, ismeretterjesztő programok szervezése, kulturált szórakozásuk biztosítása;
  • - történelmi, népi, kulturális és katonai hagyományaink ápolása, megőrzése.

A klub életében a rendszerváltás jelentős változásokat hozott:

  • - 1990. február 12-én az „Egyesülési jogról” szóló törvény alapján önálló, civil társadalmi szervezetként, egyesületként, új néven „Helyőrségi Nyugdíjas Klub” megnevezéssel működött tovább, pártpolitika mentesen és a cégbíróság által bejegyezve;
  • - 1990 nyarán megszűnt Miskolcon a légvédelmi rakétaezred és kiszolgáló alegységei, egyedüli katonai szervezetként a Megyei Hadkiegészítő Parancsnokság maradt;
  • - 1992-ben bezárt a Tiszti Klub, nem volt hol összejönni a tagjainknak.

A fentebb jelzett események hatására megnőtt a helyőrségben a nyugdíjasok száma, ugyanakkor nem volt helye a foglakozásoknak. A klubvezetőség honvédelmi miniszternek írt levelére oldódott meg átmenetileg a helyzet, amikor az MH Fenntartási Főnökség Zombori utcai épületében kaptunk helyet. Ennek a katonai szervezetnek a felszámolása után a Megyei Hadkiegészítő Parancsnokságon, a volt tiszti étkezdét kaptuk meg. Az 1990-es években a klub taglétszáma 120-140 fő között mozgott.
A kialakult átmeneti nehézségek ellenére 1993-ban klubunk a BEOSZ tagja lett, illetve 1994-ben a klub vezetése felvette a kapcsolatot a Kassai Katonai Nyugdíjas Klubbal, akikkel a későbbiek folyamán együttműködési megállapodást írtunk alá. Ez az együttműködés ma is működik.
2008-ban megszűnt a Megyei Kiegészítő Parancsnokság, csökkentett feladatait a MH Toborzó és Érdekvédelmi Iroda vette át pár fővel. Időközben a Bocskai laktanyát – melynek volt tiszti étkezdéjében működtünk – a BM kapta meg és 4 szervezetét helyezte el benne. Ennek következtében veszélybe került a klubhelység. Az akkori klubvezetés kitartó és következetes munkájának köszönhetően sikerült a klubhelység ügyét pozitívan megoldani úgy, hogy maradhattunk és rezsijét HM-BM együttműködés keretében a két szervezett közösen fizette. 2017 őszén ennek ellenére költöznünk kellett, mert befogadó épületünket lebontották és helyére egy újat építettek a határvadász század részére. A jelzett időponttól a Miskolci Rendészeti Szakgimnáziumban működünk, annak infrastruktúráját használva. A HM részéről eddig nem kaptunk elhelyezésünkre megnyugtató választ. Jelenleg 67 tagunk van, átlagéletkoruk 77 év.
Ízelítő 2015 és 2019 közötti tevékenységünkből, programjainkból:

  • - 2015 őszén tartottuk klubunk fennállásának 45. évfordulóját, melyet jubileumi állománygyűléssel ünnepeltük.
  • - Honvéd hagyományőrzés területén rendszeresen részt veszünk a városi rendezvényeken, és történelmi múltunk jeles eseményei alkalmából az emlékhelyeken koszorúzunk.
  • - Kulturális programokat szervezünk, illetve látogatunk. Megemlékezünk nemzeti ünnepeinkről, a Magyar Honvédség Napjáról, a Légvédelmi tűzérek napjáról, a születés- és névnaposainkról, bálokat, irodalmi estéket tartunk. Régiós szintű rendezvényünk az évenkénti borverseny, amit 2019-ben immár 13. alkalommal szerveztünk meg.
  • - Kirándulások alkalmával főleg megyénk nevezetes helyeit, gyógyfürdőit keressük fel, de Budapestre, Szolnokra, Komáromba, Pákozdra is eljutottunk, nem is beszélve az évenkénti szlovák túráról, amit a kassai klubtagokkal együtt csinálunk. Borsi, Sirava, Kassa.
  • - Sporttevékenységünk fő területei a tornatermi foglalkozások, kosárlabda dobás, kiskapura rúgás, gránátdobás, a tekézés, bowlingozás, illetve az úszás.

Czél Ferencné
elnök

miskolc_1_2.jpg

 

miskolc_3_4.jpg

 

miskolc_5_6.jpg