Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

30 éves a BEOSZ: Gáspár András Bajtársi Egyesület (Hatvan)

2020.04.09

Az egyesület története 1973. februárban kezdődött. Ekkor spontán kezdeményezésre, az alakulat vezetésének támogatásával, zömmel a hatvani műszaki ezredtől nyugállományba vonultak, illetve a rendőrség, tűzoltóság, pénzügyőrség nyugdíjasainak bevonásával megalakult a Hunyadi János Nyugdíjas Klub. A szervezet működési feltételeit az ezred és az akkor még működő helyőrségi klub biztosította.
A társasági törvény megszületését követően 1989-ben a tagság úgy határozott, hogy jogutódlással és új név felvételével megalakítja a II. Rákóczi Ferenc Nyugállományú Honvédők Egyesületét. Ezzel azt is elfogadták, hogy mint önálló társadalmi szervezet elválasztódnak a Magyar Honvédségtől és a Belügyminisztériumtól.
Az elválással, és a hatvani Helyőrségi Klub felszámolásával, megszűnt a működési feltételek egy része. Segítségképpen az akkori Művelődési Központ és Könyvtár befogadta szervezetünket, és esetenként biztosította a legfontosabb rendezvények megtartásához szükséges helyiséget.
Az új egyesület az elsők között csatlakozott egy országos szervezet megalakításának gondolatához, és 1990-ben alapító tagja lett a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének, aminek hatására.
2009. 03. 19-én az egyesület felvette a Gáspár András Bajtársi Egyesület nevet, ami 2016-ban kiegészült a város nevével, és kialakult a mai Gáspár András Bajtársi Egyesület (Hatvan) megnevezés.
A tagság létszáma hosszú időn keresztül azonos szinten volt vagy enyhén nőtt, azonban ez a folyamat megállt és a 2010-es évek közepére egy csökkenő tendencia alakult ki. Az „elfogyás” megállítása érdekében az egyesület nyitottabbá vált, és a tagok sorában megjelentek a testületi kötődéssel nem rendelkező, de az alapszabályt elfogadó személyek is. A nyitás sikeresnek bizonyult, a csökkenés helyett, egy jelentős taglétszám növekedés következett be. A nagyobb aktivitás hatására az egykori testületi tagok is „rátaláltak” az egyesületre és részesei lettek a bővülésnek. 2019-re az egyesület tagságát kb. 70 %-ban az egykori testületi tagok és hozzátartozóik, és mintegy 30 %-ban a „civilek” alkotják.
2014-től fokozatosan megjelent a szervezet életében a történelmi hagyományok ápolása, melyhez jó támpontot jelentett a névadó személye. Mára három települést és több intézményt, szervezetet összekötő, sokoldalú és rendszeres együttműködés alakult ki a közös megemlékezésekből, melynek egyik fő szervezője és mozgatórugója az egyesület lett.
Az első kapcsolatfelvétel a tábornok szülőhelyén, Kecskeméten működő, Gáspár András nevét viselő szakközépiskolával történt, majd 2015-ben a partiumi Bihar község állami és egyházi vezetőivel, valamint civil szervezeteivel kialakított együttműködés következett. (Gáspár András a szabadságharc bukása, és börtönből való kiszabadulása után életét a Biharban töltötte, és ennek emlékét nagy becsben tartják.) Az első bihari látogatás során az egyesület tagsága megismerkedett a község állami és egyházi vezetőivel, akikkel rendkívül jó hangulatú beszélgetésen vettek részt. Bemutatták az itt található Ménmarót földvárát, melynek gerendavázából egy kis darabot az egyesületünknek adományoztak.
A kialakuló háromoldalú együttműködésben résztvevők, Gáspár András honvéd tábornok születésének és halálának, valamint a Hatvani Csata évfordulói alkalmából, rendszeresen megemlékeztek az ütközetet vezénylő tábornok, valamint az 1848-as szabadságharc dicsőséges tetteiről. A közös megemlékezések lehetőséget teremtettek egymás környezetének megismerésére is. Az egyesület tagjai megtekintették Kecskemét, valamint Nagyvárad, Bihar és környéke nevezetességeit, a vendégek pedig hatvani városnézéseken vettek részt.
Ugyancsak 2015. évben az egyesület elnöke és Hatvan város Polgármestere áttekintette a további együttműködés lehetőségét. A megbeszélés eredményeképpen a városi Zászlóőrség állománya beintegrálódott a tagok sorába.
2016. évben az egyesületnél tisztújításra került sor. Az új elnökség, megtartva a bevált működési formákat, nagyobb közösségi szerepvállalás mellett, történelmi és honvédelmi hagyományaink ápolását, és az azok eseményeiről való megemlékezést tekintette egyik fontos feladatának.
Az új felfogásnak megfelelően az ezt követő években az egyesület tevékenyen részt vett a Hatvani Csata rendezvénysorozat szervezésében. A menetet vezető és később koncertet adó Obsitos Együttes pl. a meghívásukra érkezett a városba, és vendégeik voltak Bihar község valamint Kecskeméti Szakképzési Centrum, és annak Gáspár András Szakközépiskolája és Szakgimnáziuma a küldöttségei is.
A történelmi hagyományok ápolása mellett az egyesület az elmúlt években törekedett a testületi kötődések megőrzésére, a nyugállományú és az aktív katonák közötti kapcsolatok erősítésére is. Jó együttműködés alakult ki az MH 86. Szolnok Helikopterbázissal, és az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázissal, aminek eredményeképpen az egyesület tagsága több alkalommal is részt vehetett bázislátogatásokon, ahol megismerkedhettek a katonai szervezetek életével és technikai eszközeivel. A szolnoki látogatások során nem maradhatott el a REP-TÁR Repülőmúzeum megtekintése sem.
2018-ban ünnepelte az egyesület, megalakulásának 45. évfordulóját. A jó hangulatú, műsoros rendezvényen részt vett a BEOSZ elnöke, Hatvan város, a helyi intézmények és testületek vezetői, és a katonai szervezetek képviselői is. Ugyancsak 2018-ban a háromoldalú együttműködésben résztvevők közösen avatták fel a bihari I. világháborús elesettek emlékművét.
A 2019. év többszörös jubileum az egyesület számára: 215 éve született és 135 éve hunyt el a névadó Gáspár András, 170 éve zajlott a Hatvani Csata, és mindezek mellett 30 éve működik önálló jogi személyiségként, és 10 éve viseli a tábornok nevét.
Az elnökség az évet Gáspár András emlékévvé nyilvánította, melynek keretében születésének évfordulóján egy, a tábornokot ábrázoló mellszobrot állítottak fel a Hatvani Csata helyszínénél, a Radnóti téren.
A szobor felavatására katonai tiszteletadás mellett került sor. Az ünnepség fővédnöke Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter volt, akit Szűcs Lóránd dandártábornok, a HM KTKF főosztályvezetője képviselt, és jelen volt BEOSZ elnöke, Hatvan város, a helyi intézmények és testületek vezetői, és a katonai szervezetek, valamint a már többször említett háromoldalú együttműködés képviselői is.
A résztvevőket Szűcs Lóránd dandártábornok és Horváth Richárd polgármester köszöntötte, az ünnepi beszédeket Dr. Hermann Róbert, a Gáspár András életéről szóló könyv szerzője és az egyesület elnöke mondták. A szobrot Szűcs Lóránd dandártábornok és Horváth Richárd polgármester, és az egyesület elnöke leplezte le, majd a református egyház képviselői mondtak imát és áldották meg.
A felsoroltakon kívül az egyesület több kisebb, zömmel szabadidős, közösségteremtő rendezvényt is tartott. Ezek a programok jól szolgálták a tagság összekovácsolását, egymás megismerését. Mivel az egyesület tagjainak életkorában nemzedéknyi különbségek is vannak (a legfiatalabb tag 35, a legidősebb 93 éves) segítették a különböző korosztályoknak a tevékenységeik, lehetőségeik összehangolását.
Megemlékeztek a tagjaink zömét egykor - és néhány esetben jelenleg is - magába foglaló szervezetek testületi ünnepeiről, köszöntötték hölgytagjaikat a Nőnap alkalmából.
Sajnos a tagok sorában többen vannak előrehaladott korban, és néhányuknál jelentkeznek egészségügyi problémák is. Tevékenységünk fontos részét képezi a szociális és beteglátogatások végrehajtása, melyek nagyon jó hatással vannak az érintettek közérzetére.
A szervezet tevékenységét összefoglalva megállapítható, hogy egy nagy múltú, hosszú előtörténettel rendelkező egyesületről van szó. A tagság az elmúlt időszakban összekovácsolódott, azonban korban és egészségi állapotban nagyon heterogén. Nemzeti, helyi és testületi kötődésünkből adódóan nagy súlyt fektetünk hagyományaink ápolására, de nyitottak vagyunk napjaink eseményeire, tágabb és szűkebb pátriánk időszerűségeire is.

Kőszegi Ferenc

gabe_1_2.jpg

 

gabe_3_4.jpg

Fotók: Szabó Sándor és Burda Gabriella