Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

27 éve alakult a BEOSZ

2017.02.26

Köszöntő

 

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségét 1990. február 27-én 18 tagszervezet 68 fő küldötte alapította meg. Az alapítók által megfogalmazott célok: a hazafiság eszméjére épülő honvédelem ügyének támogatása, a magyar történelmi katonai hagyományok ápolása, az érdekvédelem és érdekképviseletet, a nemzedékek közötti szolidaritás, a közösségek összefogása és a kedvezőtlen szociális helyzetben lévő bajtársak segítése ma is időt álló és követendő cél, melyet vállalt feladatunknak tekintünk. A hagyományos együttműködési formákon túl napjaink kihívásai Szövetségünktől is megkövetelik elevenebb kapcsolatok kialakítását, új munkamódszerek alkalmazását.

Fontos kihangsúlyozni, hogy kezdetektől napjainkig sikerült megőriznünk függetlenségünket és szervezeti önállóságunkat, jó kapcsolatunkat az állami, katonai szervekkel, önkormányzatokkal.

Ugyanakkor stratégiai partnerünk az érdekvédelem és érdekképviselet területén a Honvéd Szakszervezet és a Honvédségi Dolgozók Országos Szövetsége. Tagja vagyunk a Nyugállományúak Országos Szövetségének és ez jó kapcsolódási pont az országos lefedettségű civil szervezetek munkájának megismerésére. Együttműködési megállapodások biztosítják a honvédelem ügye iránt elkötelezett civil szervezetekkel megvalósuló kölcsönös képviseletet és közös tevékenység végzését. Nemzetközi szerepvállalásunk szövetségi szinten az IAC–on és az Európai Veterán Szövetségen, tagegyesületi szinten a környező országok hasonló szervezetein keresztül valósul meg.

Szövetségünk példát mutat a társadalom számára, hogyan tud együtt élni, együtt tenni a közösségért az aktív és nyugállományú, a katona és civil, a gyermek és szülő, az állami intézmény és szövetségünk, ha megtalálja azt a célt és tevékenységet, ami összeköti őket. Bajtársi egyesületeink hagyományőrző-, hadisírgondozó-, érdekvédő-, kegyeleti-, szociális-, kulturális-, honvédelmi nevelő-, egészségmegőrző munkája és nemzetközi szerepvállalása növeli a katonaközösségek összetartását.

Gratulálunk azon szervezeteinknek, akiknek felelősségteljes, áldozatos munkáját a településük önkormányzata elismerte egyesületi zászló adományozásával, zászlószalag kötésével, vagy különböző díj adományozásával, és azon tagjainknak, akik az elmúlt 27 év során miniszteri, vezérkarfőnöki, BEOSZ elnökségi elismerésben részesültek.

A katona örökre katona marad és nem csak életfelfogásban, tartásban, méltóságban, de kötődéseiben is mindig bajtársa lesz a többieknek. Egyesületeink, klubjaink elsősorban a katonai szolgálatukat befejezett bajtársakat szólítják meg, de programjaink sokszínűsége lehetővé teszi, hogy a családtagok, a hivatásos-, szerződéses-, köztisztviselői állomány más fegyveres testület volt tagjai és a honvédelem ügye mellett elkötelezett civilek is keressék a csatlakozás lehetőségét.

Köszönet illeti az alapítókat, az elmúlt 27 év során a célok és programok megvalósításában közreműködőket, a ma is ezen munkálkodókat, elődöket és utódokat egyaránt. Szolgáljon példaként és tanulságul a még aktív katonagenerációk számára a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének eddigi eredményes, példás, sokoldalú tevékenysége, megújulásra való fogékonysága.

Legyen büszke minden tagszövetség, régió, egyesület, klub, tagozat, elnökség, vezetőség, bizottság, testület és minden tagunk az elért eredményeikre és tartsuk mindig szem előtt jelképünk jelmondatát:

„A HAZA MINDEN ELŐTT”

Esküdt Lajos ny. ezredes
elnökhelyettes