Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Alapdokumentumok

Cikkek

Számviteli Politika

2022.06.10

A Számviteli Politikát és annak függelékeit a BEOSZ 2022. április 27-én megtartott küldöttgyűlése a 7/2022 (04.27.) BEOSZ KGY határozattal elfogadta. Az elfogadott szabályzatok az alábbi linkekre kattintva érhetők el:
Számviteli Politika
1. számú függelék: Eszközök és Források Leltárkészítési és Leltározási Szabályzat
2. számú függelék: Eszközök és Források Értékelési Szabályzat
3. számú függelék: Eszközök és Források Selejtezési Szabályzat
4. számú függelék: Bizonylati Rend
5. számú függelék: Pénzkezelési Szabályzat

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Alapdokumentumok

Határozat a BEOSZ által alapítható, adományozható elismerésekről és azok átadásának módjairól

2022.02.23

beosz_atlatszo_mini.jpg A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének elnöksége 2022. február 23-án - a soros elnökségi ülésen - megtárgyalta és elfogadta a Szövetség elismerési rendszerével kapcsolatos új határozatát, mely egymásra épülő módon rendszerbe foglalja a Szövetség által adható elismeréseket.

A BEOSZ által alapítható, adományozható elismerésekről és azok átadásának módjairól szóló 3/2022. (02.23.) BEOSZ EH számú határozat ide kattintva olvasható, illetve letölthető.

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Alapdokumentumok

Bajtársainkért Díj alapítása

2021.06.29

beosz_atlatszo_mini.jpg A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének (a továbbiakban: Szövetség) Elnöksége a Szövetség érdekében kifejtett átlagon felüli tevékenység elismerése céljából a jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiséggel nem rendelkező tagszervezetek tagjai részére adományozható Díj alapításáról döntött a 11/2021. (06.29) BE számú elnökségi határozat alapján. Tovább...

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Alapdokumentumok

A BEOSZ új, 2020. július 15-től hatályos Alapszabálya

2021.03.13

A 2014. évi Alapszabály módosításait és egységes szerkezetű szövegét a Szövetség küldöttgyűlése 2020. július hó 15-én, megtárgyalta, és elfogadta a 9/2020.(07.15). KGY számú határozattal.
A Fővárosi Törvényszék a beterjesztett alapszabályt a 2020. október hó 05. napján kiadott 13.Pk.62.072/1990/38. számú végzésével, 2020. július 15-ei hatállyal jóváhagyta. Az alapszabály hatálybalépésével egyidejűleg a 2014. november 19-én elfogadott alapszabály hatályát veszti. Tovább a hatályos Alapszabályra...

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Alapdokumentumok

Megújult a Szervezeti és Működési Szabályzat

2021.03.12

A BEOSZ elnökségének 2/2021.(03.12) BE számú határozatával elfogadott, megújult Szervezeti és Működési Szabályzat

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Alapdokumentumok

Szövetségért díj alapítása

2019.10.31

beosz_atlatszo_mini.jpg A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének elnöksége a 13/2019.(09.24. BE) határozatában a Szövetség megalakulásának 30. évfordulója alkalmából a Szövetség tagjai részére adományozható DÍJ alapításáról döntött. Az elnökség 2021. július 01-i hatállyal a 9/2021. (06.29.) BE határozattal módosította a szabályzatot. Tovább...

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Alapdokumentumok

Adatkezelési szabályzat

2018.12.12

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének elnöksége 17/2018. BE (12.11.) számú határozattal elfogadta a Szövetség Adatvédelmi Szabályzatát. A szabályzat megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló - 2016/679 rendelete (GDPR) előírásainak. A szabályzat itt olvasható, illetve letölthető.

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Alapdokumentumok

Határozat a Szövetség saját halottjává nyilvánítás szempontjairól

2017.12.06

beosz_atlatszo_mini.jpg A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének elnöksége 2017. december 06-i ülésen megtárgyalta és döntött a Szövetség saját halottjává nyilvánítás szempontjairól. A 15/2017. (12.06) BE. számú határozat itt olvasható... illetve letölthető.

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Alapdokumentumok

Szervezeti és Működési Szabályzat

2015.12.02

A BEOSZ elnökségének 2016. július 27-i ülésén elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat.

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Alapdokumentumok

Alapszabály - 2014

2015.03.09

A 2008. évi Alapszabály módosításait és egységes szerkezetű szövegét a Szövetség küldöttgyűlése 2014. április hó 30-án, (a Ptk. 3:1–3:48. §-ai, valamint a 3:63–3:87. §-ai szerint) megtárgyalta, és elfogadta a 9/2014.04.30.KGY számú határozattal. A Fővárosi Törvényszék 13.PK.62.072/1990/27. sz. végzése alapján az áprilisban elfogadott alapszabály szövegét a Szövetség rendkívüli küldöttgyűlése 2014. november 19-én négy pontban módosította és a módosításokat, valamint az egységes szerkezetű alapszabályt a 1/2014.11.19.KGY számú határozattal elfogadta.

A Fővárosi Törvényszék a beterjesztett alapszabályt a 2015. március hó 9. napján kiadott 13.Pk.62.072/1990/32. számú végzésével, 2014. november 19-ei hatállyal (a 2014. április 30-ai módosításokra kiterjedően is) jóváhagyta. Az alapszabály hatálybalépésével egyidejűleg a 2008. május 06-án elfogadott alapszabály hatályát veszti. Tovább a hatályos Alapszabályra...

 
Teljes bejegyzés
| Menüpont: Alapdokumentumok