Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Hírek, érdekességek egyesületeink életéből

2014.06.16

A "Faliújság" ezen részét szántuk a BEOSZ tagegyesületei életéről, fontosabb programjairól, érdekes eseményeiről szóló hírek, krónikák számára. Nem hosszú leírásokat, hanem rövid, néhány szavas-mondatos híreket képzeltünk el, kiegészítve azzal az információval (esetleg konkrét linkkel), hogy hol, milyen médiában (helyi lap, TV, honlap, stb.) érhető el az adott történet.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesülete - Kecskemét

2016.11.16 21:39


Elfogadtuk az új Alapító Okiratunkat.
Bensőséges hangulatú rendezvényre került sor az elmúlt napokban a Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesületének életben Kecskeméten

A program nyitásaként megtárgyaltuk az Alapító Okiratunkban foglaltakat, hogy törvényi kötelezettségeinknek eleget tegyünk. Az Elnök által beterjesztett „új” Alapszabályt a tagságunk egyhangúan elfogadta. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy immár közel egy éve rendszeresen szóba került a megújítás ténye, tagjaink elmondták véleményüket, javaslataikkal nagyban segítették a vezetőség ez irányú tevékenységét.

A rendezvényünk folytatásaként köszöntöttük névnapjukat ünneplő tagjainkat.
Az est fénypontja akkor következett be, amikor „Emléklapot” nyújtottunk át annak a 17 főnek, akik 2016-ban ünnepelték születésük kerek évfordulóját.

Az már csak hab volt a tortán, amikor a finom vacsora elfogyasztása után baráti beszélgetéssel, finom italok kíséretében, egy kis tánccal fűszerezve szórakoztunk késő esti órákig.

Kecskemét 2016-11-16

Csóka Tamás ny. ezredes
elnök

Horváth BalázsIstván - A magyar harckocsi

2016.10.02 17:53

A Honvéd Nyugdíjas Klub „Harckocsik és Szabadszállás - a harckocsik centenáriuma” címmel egy háromalkalmas eseménysorozatot hirdetett meg ez évi programjainak fő eseményeként. Mindezek apropóját a harckocsik harctéri megjelenésének századik, valamint a magyar páncélos fegyvernem megalakulásának nyolcvanadik évfordulója adta.
E rendezvénysorozatnak az első állomása a júliusi „Honvéd hétvége” volt, fő eseményként a „XII. Szabadszállás Helyőrségi Honvéd Találkozó” . (Benne együttműködési megállapodás aláírás, a „Páncélosfészek az Aranyhomokon” című könyv bemutatója, szakmai előadás a harckocsik alkalmazásáról, emlékszoba avató.)
A triász második eseménye a 2016. szeptember 30-i „A magyar harckocsi” program volt, melynek felvezetőjét dr. Bonhardt Attila ezredes előadása adta a magyar harckocsi-fejlesztésről. Ezt Deák Tamás grafikus munkáira alapozott kiállítás követte együtt a Magyar Királyi Honvédségről és páncélos harceszközeiről szóló könyvek szemléjével valamint az 1900-1943. közötti időkből származó katonai szabályzatok, előadások, okmányok, térkép bemutatásával. Az érdeklődők megtekinthették a Hunyadi Mátyás Helyőrségi Gyűjteményt is. Október 01-jén a harckocsik útja emlék-teljesítménytúra várta a gyaloglás szerelmeseit.

Az évfordulós eseménysorozat harmadik állomása december 16-17-én lesz a harckocsizó emlékek Szabadszálláson címmel.

Horváth Balázs István

Berdó Gábor Károly - TÖBBOLDALÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS ÜNNEPÉLYES ALÁÍRÁSA SZÉKESFEHÉRVÁRON

2016.07.14 12:51

2016. június 08-án többoldalú együttműködési megállapodást írt alá öt, Székesfehérváron tevékenykedő, hazánk fegyveres védelmének ügye iránt elkötelezett civil szervezet. Az együttműködés megteremti a hosszú távú gyakorlatorientált, magas színvonalú közös tevékenység feltételeit.

A Honvéd Hagyományőrző Egyesület Fejér Megyei Szervezete (képviseli Lévai Miklós nyá. hv. alezredes elnök), a Magyar Tartalékosok Szövetsége Fejér Megyei Szervezete (képviseli Víg Márta asszony elnök), a Wathay Ferenc Bajtársi Egyesület (képviseli Berdó Gábor Károly nyá. hv. százados elnök), a Veterán Repülők és Ejtőernyősök Fejér Megyei Egyesülete (képviseli Márton Ervin nyá. hv. alezredes elnök) és a Történelmi Vitézi Rend Fejér Megyei Szervezete (képviseli vitéz László Tibor Fejér Megyei Székkapitány) írt alá ünnepélyesen együttműködési megállapodást közös céljaik megvalósítása érdekében.

Olyan szervezetek között jött létre megállapodás , amelyek elkötelezett támogatói a honvédelem ügyének, a magyar katonai hagyományok ápolásának és legszebb hagyományainkra támaszkodva vesznek részt a felnövekvő nemzedékek hazafiságra nevelésében, ezáltal Magyarország jövőjének alakításában. A szervezetek képviselőinek szándéka szerint összefogva, egymás munkáját segítve és erősítve kívánják elősegíteni a honvédelem ügyének minél hatékonyabb támogatását.

Székesfehérvár Önkormányzata nevében Brájer Éva alpolgármester méltatta az együttműködési megállapodást, és ajánlotta fel a város támogatását. „Nagyon fontosnak tartottuk, hogy városvezetői szintű képviseletet adjunk ennek a mai jeles eseménynek. Ennek a megállapodásnak a jeleit már a gyakorlatban is tapasztalhattuk az elmúlt években, hiszen az öt civil szervezet kiemelt szerepet töltött be a különböző városi táborokban, rendezvényeken és ünnepségeken egyaránt. Szerteágazó tevékenységük során az élet legnemesebb és legfontosabb eszméire, például a hon védelmére, a nemzeti érzés erősítésére, valamint ezeknek a továbbörökítésére tanítják a fiatalabb generáció tagjait. Örömmel tölt el bennünket, hogy az együttműködés gondolata megszületett." mondta.

Az eseményen részt vettek Fejér megyei igazgatási és oktatási intézmények, hivatalok képviselői. Az Összhaderőnemi Parancsnokság, a Székesfehérváron települt katonai és katonai igazgatási szervezetek képviselői. Az aláíró szervezetek országos szervezeteinek, illetve ernyőszervezeteinek vezető tisztségviselői és a velük kapcsolatban álló városi és megyei civil szervezetek képviselői.

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségét Sztanó Zsuzsanna alelnök képviselte. Az aláíró szervezetek legnagyobb közös gyűjtőszervezete éppen a BEOSZ, hiszen a Wathay Ferenc Bajtársi Egyesület és a Veterán Repülők és Ejtőernyősök Fehér Megyei Szervezete a BEOSZ önálló tagja, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület pedig országos szervezetén keresztül a BEOSZ támogató szervezete.

Az együttműködési megállapodás egyik nem titkolt célja, hogy példát adjon a honvédelem ügyét támogató civil szervezeteknek arról, hogy sürgetően elérkezett az ideje a rivalizálás helyett az építő együttműködésnek. A megállapodás kifelé nyitott. Az aláírók várják és szívesen fogadják mindazon szervezetek jelentkezését, akik elfogadják a megállapodás elveit és készek a közös munkára.

Berdó Gábor Károly - Többoldalú együttműködési megállapodás Székesfehérváron.

2016.07.12 12:51

Horváth BalázsIstván - horvath.balazsistvan@gmail.com

2016.07.10 16:46

Mert együtt lenni jó ….

Tizenkettedik alkalommal találkoztak a szabadszállási katonák, honvédségi dolgozók július 8-án. A harckocsik - sokunkat összekötő kapocsként – apropóján, „Harckocsik és Szabadszállás - a harckocsik centenáriuma” címmel szervezett háromalkalmas rendezvénysorozatot a szabadszállási Honvéd Nyugdíjas Klub, melynek első állomása a „Honvéd hétvége” volt: a honvédtalálkozó és a kispályás labdarúgó bajnokság.
A találkozó adott méltó keretet az MH Logisztikai Központ és a HNYK közötti együttműködési megállapodás aláírásához, melynek mottójáról Baráth tábornok úr szólt: „Az elődök tisztelete az utódok becsülete!” A találkozó a „harckocsik harctéri megjelenésének 100. évfordulójá”-hoz kapcsolódóan, Végh Ferenc a „Páncélosfészek az Aranyhomokon” című könyvének bemutatója is volt egyben. A bemutatót dr. Bonhardt Attila ezredes „A Magyar Királyi Honvédség harckocsi csapatainak alkalmazása 1938-1945” című előadása zárta.
A Szabadszállási Honvéd Emlékhely kopjafánál elhunyt munkatársak, bajtársak, és a tragikus körülmények közt elhuny tűzszerész bajtársak emlékére szólt az áldáskérés.
A Hunyadi Mátyás Helyőrségi Gyűjteménynél Végh tábornok úr nyitotta meg az MH 145. önálló harckocsidandár emlékszobáját, majd a szerző dedikálta új kötetét.
Jó hangulatban telt el a nap, csodálatos emlékek elevenedtek meg, s néhány könnycsepp ejtődött az emlékek nyomán. A találkozó sikerült, … mert együtt lenni jó!.
Horváth Balázs István

Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesülete Kecskemét - Toborzónap Kecskeméten

2016.04.27 10:37

„ A Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság kecskeméti Irodájának szervezésében színvonalas toborzónap megszervezésére került sor április 26.-án.
A sokszínű, több órás rendezvényen az egyéb programok mellett az I. Világháborúban elesett katonák tiszteletére felállított Emlékműnél koszorúk elhelyezésére került sor.
Koszorút helyeztek el a Megyei Közgyűlés, Kecskemét MJV, a Kecskeméten települt katonai alakulatok, a Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesülete, valamint a Veterán Repülők szervezetének vezetői és képviselői.
Ezt követően izgalommal várták és nagy tapssal fogadták a rendezvényen megjelent érdeklődők, -gyerekek és felnőttek-a 2016 kilométeres váltófutáson résztvevő sportolók érkezését.”


Kecskemét, 2016. április 27.

Csóka Tamás ny. ezredes
elnök

Koppány Zoltán - 25 éves évforduló

2016.03.21 12:19

Meghitt, úgymond családi hangulatú ünnepség keretében került sor a Magyar Veterán Repülők Szövetsége Somogy Megyei Egyesület 25 éves ünnepélyes megemlékezésére.
Rendezvényünket megtisztelték:
Witzmann Mihály országgyűlési képviselő
Lázár-Takács Katalin úrhölgy Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok Hivatala Főigazgatója
Hornyák Erika alezredes úrhölgy
Horváth Jenő őrnagy, 4. Toborzó és Érdekvédelmi Központ Parancsnoka
Csicsai László Kereki község polgármestere
Pataki Sándor Taszár község polgármestere
Mészáros Károly százados, 4. Toborzó és Érdekvédelmi Központ munkatársa
Csomós Lajos nyá. vezérőrnagy, BEOSZ alelnöke
Pásztor István nyá. ezredes, BEOSZ Dél-dunántúli régió elnöke
Pető László nyá. alezredes, Noszlopy Gáspár Nyugállományú Klub elnöke
Kiss Dezső nyá. alezredes

Program:
Elnöki köszöntő
Kaposvár Helyőrségi Zenekar műsora Major András százados (zenekar vezető)
Gregus Anikó előadó művész sláger és operett műsora
Elismerések átadása a HM és a BEOSZ részéről
Szalagok kötése a egyesület zászlajára
Egyesületi hölgytagjaink köszöntése majd tánc és szórakozás tartott a rendezvény zárásáig.

Horváth BalázsIstván - horvath.balazsistvan@gmail.com

2016.02.09 07:13

Negyven esztendő a közösség szolgálatában I.

Jeles eseménye volt a 2016.02.05-i ünnepi közgyűlés a Honvéd Nyugdíjas Klub, életében. Több mint egy emberöltővel ezelőtt alakult meg Szabadszálláson az egyesület elődszervezete, és az óta teszi a dolgát tagjai és más, a tagokkal sorsközösségben élők érdekében. A vendégek fogadását követően, tíz órakor a Himnusz közös éneklésével vette kezdetét a rendezvény.

A megjelentek narrátori köszöntése után Farkas Zoltán, az egyesület elnöke tekintett vissza a négy évtizedes múltra. Köszöntötte az ünneplőket dr. Báldy Zoltán, Szabadszállás Város polgármestere, Szabó József ezredes, a HVK Személyzeti Csoportfőnökség humánszolgálati osztályvezetője, Kálmán László alezredes, az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokhelyettese, Kelemen József ny. altábornagy, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége elnöke és dr. Kovács György ny. mk. ezredes, a BEOSZ Dél-alföldi Régió elnöke.

Szabó ezredes úr köszöntőjét dr. Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök egyesületünk születésnapjára írt személyes köszöntőlevele és elismerő oklevele ismertetésével és átadásával kezdte.

Kálmán alezredes úr személyes köszöntőjén túl átadta részünkre Vanyur Tibor ezredes, az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokának az ünnepi alkalomra szóló, elismerő emlékplakettjét is.

A közgyűlést vezető Horváth Balázs kiemelte, hogy a katonák, katonai szervezetek részére milyen fontos tárgyi szimbólum a becsület és a dicsőség jelképe: a csapatzászló, csakúgy, mint a Honvéd Nyugdíjas Klub életében a Szabadszállás Város Önkormányzata által 2006-ban adományozott egyesületi zászló. Kosztolányi Dezső szavait idézte, aki így szólt versében a zászlóról.

Csak bot és vászon,
de nem bot és vászon,
hanem zászló.

Mindig beszél.
Mindig lobog.
Mindig lázas.
Mindig önkívületben van
az utca fölött,
föllengő magasan,
egész az égben,
s hirdet valamit
rajongva.
Ha már megszokták és rá se figyelnek,
ha alszanak is,
éjjel és nappal,
úgy, hogy egészen lesoványodott,
s áll, mint egy vézna, apostoli szónok
a háztető ormán,
egyedül,
birkózva a csönddel és a viharral,
haszontalanul és egyre fönségesebben,
lobog, beszél.

Lelkem, te is, te is –
ne bot és vászon –
légy zászló.

A verses bevezetést követően a társ egyesületek zászlószalag elismerést adtak át. Szalagot kötött az egyesület zászlójára a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége, a BEOSZ Dél-Alföldi Régió, valamint a Békéscsabáról, Csongrádról, Jánoshalmáról, Kalocsáról, Kecskemétről, Kiskőrösről, Kiskunfélegyházáról, Kiskunhalasról, Orosházáról, Szegedről, Szentesről érkezett egyesületi vezetők.

Horváth Balázs István

Horváth BalázsIstván - horvath.balazsistvan@gmail.com

2016.02.09 07:12

Negyven esztendő a közösség szolgálatában II


Az egyesület eddigi létezése, élete során sokan hozzájárultak ahhoz, hogy megszülethessen, hogy működjön és fennmaradjon, hogy hozzájáruljon tagjai közösségi létéhez, hogy részese legyen Szabadszállás város közéletének. A végzett munka köszöneteként elismerést adott át
• dr. Báldy Zoltán polgármester Farkas Zoltán és Búza Vince részére
• Kelemen József ny. altábornagy, BEOSZ elnök Kristóf Károlyné, Mádi Sándorné és Elekes Sándor részére.
• dr. Kovács György ny. mk. ezredes, BEOSZ DAR elnök Bencze Péterné, Tóth Ernőné és Spaics József részére.
 Deli József ny. ezredes, DAR tiszteletbeli elnök Gáspár Ferencné részére
• Farkas Zoltán ny. alezredes, klubelnök Bencze Péterné, Csereklei Kálmán, Dani Gábor, Debreczeni Béláné, Dóra Tibor, Elekes Sándor, Erhardt Ferenc, Finta Imre, Finta Imréné, Gáspár Ferencné, Halasi Ferencné, Illés János, Illés Jánosné, Kovács Antalné, Kristóf Károlyné, Kupeczik Pál, Mádi Sándorné, Markó Lászlóné, Marosi Gyuláné, Nagy Dezsőné, Pozsár Antal, Pozsár Antalné, Tóth Sándorné, Udvarnoki János és Veres Gyula részére.

Az elismerések átadása után a protokoll eseményeket ünnepi műsor követte. Gregus Anikó énekesnő és zenész társa műsorában sokak által ismert, kedvelt dallamok hangoztak el többször is a közönség bevonásával.

A rendezvényt ünnepi ebéd és baráti beszélgetés zárta.

Természetesen nem lehet teljes egy beszámoló a köszönetnyilvánítás nélkül. Köszönjük az egyesület tevékenységét befogadással, pénzbeli, anyagi vagy eszközös, illetve személyes közreműködői támogatással segítők mindennemű részvételét:
• a Honvéd Vezérkar főnökének,
• a Magyar Honvédség különböző alakulatainak,
• az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokságnak,
• a HKNYP 1. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda munkatársainak,
• dr. Báldy Zoltán polgármesternek, Szabadszállás Város Képviselő Testületének és Polgármesteri Hivatalának,
• Bugyi Andrásnénak és a Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény munkatársainak,
• a Petőfi Sándor Általános Iskola tanárainak, diákjainak,
• a Református Egyházközségnek, a Katolikus Egyházközségnek,
• a Szabadszállás Ipari és Technológiai Park Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság munkatársainak,
• a Szabadszállás Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság tagjainak,
• a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének,
• a BEOSZ Dél-alföldi Régiónak,
• a Szabadszállás Jövőjéért Egyesületnek,
• a Nőszirmok klubnak,
• a szabadszállási vállalkozásoknak, vezetőiknek mint Bírkás Menyhért: Bírkás Bor- és Pálinkaház, Csomák László: CSO-KER Kft., Darabos József: Zero Feeling Kft., Szabó Sándor: Szabó-Hús Kft., Szabó Imre: Zöld Ász Fogadó, Étterem, Szalontai Bálint: Szalabusz Kft., Szívós László, Szőke Péter: SzP Kiskun Kft., Tóth János: Tóth Automix Kft., Varga István: Joker Market Kft., vezetőinek és munkatársainak.

Horváth Balázs István

Buza Vince - A 73 éve elesett áldozatokra emlékeztek Szabadszálláson

2016.01.14 11:46

A Doni hősökre emlékeztek a Honvéd Nyugdíjas Klub által szervezett megemlékezésen a részvevők. A rövid megnyitót követően fotókiállítás megnyitására került sor, majd a szép számmal egybegyűlt emlékezők a II. Világháborús emlékműhöz vonulva mécsest gyújtva emlékeztek a Don-kanyarban 1943 januárjában szinte órák alatt tragikus halált halt több mint 100 ezer magyar katonára.


"Hetvenhárom éve, 1943 január 12-én, hajnalban mínusz 40°C hidegben indított támadást a Vörös Hadsereg a védelembe berendezkedett Magyar Királyi Honvédség 2. Hadserege ellen. A 40. szovjet hadsereg támadása hosszas előkészítés után az urivi és a sztorozsevojei hídfőkből való kitöréssel kezdődött A 2. magyar hadsereg szívósan ellenállt a harckocsikkal támadó szovjet csapatok hatalmas erejű offenzívájának, de a túlerő megtörte az ellenállást és térdre kényszerítette a hősiesen védekező katonáinkat. A védendő arcvonal hossza jóval meghaladta a hadsereg létszáma által indokoltat. Az ekkorra már jelentősen meggyengült hadseregnek (kb. 80-90 ezer volt a harcoló létszám) és mintegy 220 kilométernyi frontot kellett védenie, amelyen két erős szovjet hídfő is volt. Ennek következtében a kiépült magyar védővonal papírvékony volt, tartalékok, mélység nélkül. Hiányoztak az eredményes védekezéshez szükséges (elsősorban páncéltörő) fegyverek. A védővonal gyengesége nem írható azonban kizárólag a rossz felszereltség számlájára. Ilyen hosszú arcvonal merev védelme ilyen létszámú hadsereggel még jól felszerelt csapatok esetén is irreális lett volna. A védelem azon a feltételezésen alapult, hogy a szovjet erőket leköti a Sztálingrádi csata és nem lesznek képesek támadó hadműveletekre. A 2. magyar hadsereg a német Déli Hadseregcsoport alárendeltségébe került" – elevenítette fel a doni események katonai hátterét Farkas Zoltán ny. alezredes a klub elnöke.
"Az orosz tél beköszöntével a hiányosságok egyre súlyosabb problémákat okoztak. A megfelelő mennyiségű és minőségű téli felszerelés hiánya miatt sok volt a fagysérült, a hiányos táplálkozás és fűtés tömeges megbetegedésekhez vezetett. A mínusz 30-40 fokos hideg és a felszerelésbeli hiányosságok harccselekmények nélkül is súlyos veszteségeket eredményeztek.
Az ellátási problémák oka kettős volt. Egyrészt nem kapott a hadsereg a németektől elegendő korszerű harceszközt, másrészt az anyaországból kiszállítandó készletek (pl. téli ruházat, élelem) kijuttatása a túlterhelt vasútvonalak, a szállító kapacitás szűkössége, a partizántámadások miatt lassan történt.
Január 14-én a scsucsjei hídfőből is kitörtek a szovjet csapatok, ezzel egyidejűleg a hadsereg déli szomszédja, a 8. olasz hadsereg ellen is megindult a támadás, amely gyorsan teret nyert, és az áttörő szovjet csapatok észak felé fordultak, a magyar arcvonal mögé. Január 15-re az arcvonal több darabra szakadt, több alakulatot teljesen bekerítettek Január 17-re a hadsereg már felbomlóban volt. A hadsereg maradékát kb. 100 kilométerre a Dontól nyugatra próbálták összeszedni.
Az újabb kutatások szerint mintegy 126 ezer ember veszett oda. Az elesettek és fogságba esettek pontos számát megállapítani nem lehet, azonban a szovjet csapatok fent említett harcmódja miatt a foglyok száma aránylag csekély volt, ezek nagy részének sorsáról sem sokat tudunk.
Összeszorult szívvel emlékezünk a magyar hadtörténelem legtöbb áldozatot követelő vereségére. Minden halottra és eltűntre, a sebesültekre, a hómezőkön kővé fagyottakra és a hazavergődöttekre, itt, a II. világháború áldozatainak emlékhelyén" – mondta el beszédében a Honvéd Nyugdíjas Klub elnöke.
A megemlékezést a Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai szavalatokkal tették színesebbé, majd a résztvevők mécsesek lángjai mellett elénekelték a szózatot. Fotók: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1080627591978353&set=pcb.1080628948644884&type=3&theater

Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesülete - Kecskemét

2015.12.19 22:23


A kecskeméti Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesülete
nevében Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet kívánok
Köszönöm az egész évi együttműködést.
Csóka Tamás ny. ezredes
elnök

Pető László - Karácsonyi ünnepély

2015.12.18 18:28

A kaposvári Noszlopy Gáspár Honvéd Nyugállományúak Klubja december 17-én a Helyőrségi Klubban hagyományainak megfelelően karácsonyi ünnepélyt rendezett. Az alkalomhoz illő műsorban fellépett a Kodály Zoltán zenei általános iskola rézfúvós együttese, a Noszlopy Gáspár nevét viselő közgazdasági szakközépiskola két tanulója verssel és gitár muzsikával, Obsitos dalkarunk, valamint két klubtagunk unokája. Sárközi Judit énekművész operett dalokkal és az "Ave Maria" éneklésével aratott nagy sikert. A karácsonyi köszöntőt Horváth József őrnagy , tábori lelkész tartotta. A műsor után a résztvevők az esti órákig derűs beszélgetéssel és finom sütemények, beiglik fogyasztásával töltötték az időt. Minden jelenlevő szerény ajándékcsomagot kapott. A rendezvényen résztvett Pásztor István nyá. ezredes a DDR vezetője.

Csóka Tamás ny. ezds - Kecskeméti Repülők és Rendvédelmiek Karácsonya

2015.12.18 17:28


„A kecskeméti Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesülete immár 14. alkalommal rendezte meg az Egyesület tagjainak közös Karácsonyát. A klub tagsága már nagyon várta, hogy együtt ünnepeljenek, feledve a napi gondokat, a hétköznapok egyhangúságát.

Az Egyesület elnökének üdvözlő szavai után most is, -mint évek óta- Bartos Gyuláné /Óvónéni/Egyesületünk vezetőségi tagja, az ünnepi alkalomra feldíszített Klubhelyiségben vezette le az érzelmekre, emlékekre ható kedves kis ünnepséget.
Miután köszöntötte a megjelenteket, megemlékezett az ünnep történetéről, fontosságáról.

Az ünnepséget, -mint már oly sokszor-, unokáink kedves kis műsora tette számunkra még felejthetetlenebbé. Csóka Botond 2. osztályos meséje, Váczi Kata óvodás műsora érzelmileg nagy hatást keltett a hallgatóság soraiban helyet foglaló idős emberekben, különösen az ott ülő nagyszülőkben.

A gyerekek műsora után az „idősebb” korosztály sem maradt tétlen. Az alkalomhoz illő versekkel, prózai részletek felolvasásával tették még színesebbé a közös ünneplést.

Az est további részében a”lányok” által készített finom sütemények, a „fiúk”
hozta rövidebb és hosszabb italok elfogyasztása még tovább emelte a kialakult jó hangulatot.
Mindannyinkban megfogalmazódott az a gondolat, hogy ez a kis ünnepség is tovább erősítette az összetartozás erejét, fontosságát. A jövőben is folytatnunk kell az ilyen és hasonló „hagyomány” ápolást.”

Buza Vince - Túra a Vadasban

2015.12.14 21:58

Sikeresen rendezte meg a szabadszállási Honvéd Nyugdíjas Klub az ez évi negyedik túráját.
Egyre növekvő érdeklődés mutatkozik a klub Strázsa Turista Egyesülete által szervezett túrák iránt, hiszen vasárnap, 2015.12.13-án közel 130 fő látogatott el az izsáki Vadasban lebonyolított rendezvényre. Szép számmal érkeztek vendégek Szabadszállásról, de Kecskemétről, Kalocsáról, Kiskőrösről, de még a Dunántúli Bölcskéről is regisztráltunk túrázókat.
A túráról készült beszámolót itt olvashatod: (http://baratokfc.5mp.eu/web.php?a=baratokfc&o=R8cT6nAYdx) (a hivatkozást zárójel nélkül másold a böngészőbe)

Buza Vince - Idősek és özvegyek köszöntése

2015.12.14 21:54

Az idősek napja alkalmából ünnepi rendezvényt szervezett a katonaözvegyek és az özvegy katonák tiszteletére november 13-án a szabadszállási Honvéd Nyugdíjas Klub a József Attila Közösségi Házban. A rendezvényt Farkas Zoltán nyugállományú mérnők alezredes, a klub elnöke nyitotta meg, majd a köszöntőt követően Rozs János "Katonaözvegyekhez" című versével tisztelgett a megjelent özvegyek előtt. Az ünnepség részvevőit színvonalas műsorral köszöntötték az aerobik és néptánc csoport, a Nőszirmok Klub, valamint nosztalgia zenével Tóth László (Tocek) nyá tzls. A programot követően a klub vezetősége egy szerény állófogadáson köszöntötte a klub tagságát a meghívott katonaözvegyeket és a fellépőket. A klub elnökének köszöntőjét itt (http://5mp.eu/fajlok2/hnykszabadszallas/koszonto_www.5mp.eu_.doc) olvashatod el, a rendezvényen készült képeket, filmeket itt (https://photos.google.com/u/2/album/AF1QipM0b4ob-3Dp2c82V8XNHHyANtbAlkQAKvLSgYOt) nézheted meg. A hivatkozásokat zárójel nélkül másold a böngészőbe.

Csóka Tamás ny. ezredes - Ünnepeltek a Repülők és rendvédelmiek Bajtársi Egyesülete

2015.10.25 15:58

„2015. október 9.-én ünnepelte megalakulásának 45. évfordulóját a kecskeméti Repülők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesülete.
Az ünnepség első része Kecskemét város főterén a 2010-ben felállított Emlékkőnél kezdődött. A mintegy 100 fő megjelenését követően a hódmezővásárhelyi Katonazenekar a Himnusz hangjaival nyitotta meg az ünnepséget, a narrátor szerepében Bartos Gyuláné köszöntötte a megjelenteket. Majd Máté Imre ny. őrnagy ünnepi beszéde következett, aki méltatta az ünnep jelentőségét, emléket állítva az elmúlt 45 évnek. Újvári Ferenc saját költeményét szavalta el, mely erre az alkalomra íródott.
Ezt követően került sor a koszorúzásra. A zenekar lágy, kísérő hangjai mellett a Honvéd Vezérkar koszorúját Szabó József ezredes úr, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének koszorúját pedig Kelemen József ny. altábornagy úr helyezték el.
Kecskemét Megyei Jogú Város nevében dr. Homoki Tamás alpolgármester úr koszorúzott. A Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis koszorúját dr.Jónás János alezredes úr tette az emlékmű talapzatára. Durgó Tamás százados MH. Hadkiegészítő és Nyilvántartó Parancsnokság Megyei Irodájának Vezetője valamint a Veterán Repülők kecskeméti szervezete nevében Őrs Ágoston ny.okl. mk. alezredes úrak tették tiszteletüket. Az ünneplő Egyesület nevében Csóka Tamás ny. ezredes, Tóth Dezsőné és Máté Imre ny. őrnagy helyezte el a megemlékezés koszorúját.
Az ünnepség első részének befejezéseként a Szózat hangjai csendültek fel és a Magyar takarodóval búcsúztunk a főtérről.
Felemelő érzés volt számunkra, hogy a főtéren nagyon sokan megálltak a járókelők közül és velünk ünnepeltek.
Ezt követően rövid séta után folytattuk az ünneplést az új helyszínen. Szalókiné dr Kiss Katalin az ünnepi program háziasszonyának üdvözlő szavai után Csóka Tamás ny. ezredes méltatta ünnepi beszédében az elmúlt 45 év kiemelkedő, -számunkra igen fontos események- felelevenítését. Tisztelettel szólt az alapítók elszántságáról, tenni akarásukról, elkötelezettségükről. Beszélt a Nyugállományúak Klubjának fontosságáról, céljáról, az eddig végzett kiemelkedő munkájáról, az idősek hétköznapjainak szebbé, gondtalanabbá tételéről. Szólt a jövő feladatairól, a fiatalabb nyugállományú katonák Egyesületünk munkájába való bevonásáról. Befejezésül köszönetet mondott a támogatóknak, segítőknek, azzal a céllal, hogy az 5 év múlva esedékes félévszázados ünnepséget együtt, hasonló hangulatban ünnepelhessék.
Ezután került sor a szalagok feltűzésére, az Egyesület zászlójára. Megtiszteltetés volt számunkra, hogy vezető szerveink, és a velünk együttműködő Klubok 12 szalaggal ismerték el munkánkat, tiszteltek meg bennünket.
Ezt követően elismerések átadására került sor. Az elmúlt időszakban végzett kiemelkedő munkáért, a közösségért végzett tevékenységért 16 fő részesült különböző szintű elismerésekben.
Az ünnepségünkön kialakult jó hangulatot még fokozta az Egyesület OBSITOS citerazenekarának műsora, ahol Kecskemét környéki nép-és katonadalok szerepeltek az együttes repertoárjában, záróaktusként Szabó Sándor tárogató játéka tette fel a koronát ünnepségünkre.
Az ízletes vacsora elfogyasztása pár pohár finom bor kíséretében, némi nosztalgiázással fűszerezve, a vidám táncot sem feledve tette emlékezetessé számunkra ezt a szép napot.”

Kecskemét, 2015. 10.
Csóka Tamás ny. ezredes
elnök

Soós Lajos - Megemlékezés Veszprémben

2015.10.23 17:54

A Veterán Repülők és Ejtőernyősök Veszprémi Egyesülete – a korábbi évek hagyományainak megfelelően – idén is megemlékezést tartott a 87. Bakony Harci-helikopter Ezred és jogelődjei emlékére, Veszprémben, a Táborállás parkban állított emlékműnél. Meghívásunknak a BEOSZ részéről Csomós Lajos ny. vezérőrnagy úr tett eleget, aki az MVRSZ képviseletében megjelent Gál István ny. ezredessel koszorút helyezett el az emlékműnél. Rendezvényünkről - melyre 2015. 10. 16-án került sor - egyesületünk tagtársa Balogh Ákos tudósított. A cikk, s a hozzátartozó képsor, az alábbi helyen megtekinthető, letölthető.

https://veol.hu/hirek/a-bakony-harcihelikopter-ezred-emleke-orok-mint-a-kobe-vesett-szo-1733273

https://veol.hu/galeria?block=plt_modal_gallery&galery=2461415


Soós Lajos, VREVE elnök

Pető László - Nemzeti gyásznap Újvárfalván névadónk szülőházánál

2015.10.07 08:19

Nemzeti gyásznap Újvárfalván névadónk szülőházánál
Kossuth őt nevezte a XIX. század legbátrabb emberének, helye ott van 1848-as forradalmunk legnagyobb alakjainak panteonjában. Noszlopy Gáspár honvédőrnagy, kormánybiztosról, az 1848–49-es szabadságharcot követő függetlenségi szervezkedések egyik vezetőjéről, vértanújáról mondta ezt Áder János köztársasági elnök október 6., nemzeti gyásznapunk alkalmából tartott emlékező beszédében kedden Újvárfalván, a Noszlopy Kúriánál, majd hozzátette: boldog az a nemzet, amelynek legkisebb falvai is olyan nagyszerű fiakat adnak a hazának, mint Noszlopy Gáspár, Újvárfalva szülötte.
Egyesületünk – a településsel kialakított jó együttmüködésnek köszönhetően - mintegy 50 fővel képviseltette magát a megemlékezésen. Obsitos dalárdánk az alkalomhoz illő énekszámok előadásával hozzájárult a rendezvény ünnepélyességéhez.
A megemlékezést és a műsorszámokat követően a köztársasági elnök koszorút helyezett el a Noszlopy szülőházának falán lévő emléktáblánál Somogy és Újvárfalva vezetőinek társaságában,

Berdó Gábor Károly - 2015. 11. 11. 11 ÓRA 11 PERC NEMZETKÖZI GYERTYAGYÚJTÁSI AKCIÓ

2015.09.11 10:28

NEMZETKÖZI GYERTYAGYÚJTÁSI AKCIÓ

A Krajczáros Alapítvány ötödik éve valósítja meg nemzetközi gyertyagyújtási akcióját. Céljuk, 2018-ig az EP által hivatalosan érvénybe léptetni a harctéren elesett katonák Nemzetközi Emléknapját. Idén is várják a csatlakozókat, november 11-én 11 óra 11 perckor 1-1 szál gyertya meggyújtásával.

Tavaly 15 országból 18 ezer főtől érkezett fotókkal, videókkal alátámasztott visszacsatolás. Az elmúlt évben a fővédnök a dévai ferences szerzetes, Böjte Csaba volt. Az idei akció arculatát adó személyiségek felkérése folyamatban van, de a kuratórium minden erre szóló javaslatot szívesen fogad.(https://www.youtube.com/watch?v=DJasFzL3EWk )

Úgy tűnhet korán van még a 2015. évi akció előkészítéséhez, ám a szövetség jellegű formációk esetében időt kell hagyni a mérlegelésre és a tagszervezetekhez továbbításra.

Az eszkalációs technika lényege a programnak: minél többek érezzék a sajátjuknak az akcióban részvételt, a mögötte lévő tartalmat. Nem érdemi kérdés, hogy az alapítvány neve legyen elől, fontosabb, hogy közös erővel, mindenki a saját arcával és nevével hirdesse e projektet és a multiplikátor hatással valósuljon meg a közvélemény formálás

1) Gondolatiság a projekthez:
– a csatatereken maradt a déd- és ükapáink helytállásának ébren tartása a közgondolkodásban, a jövő nemzedékébe való átültető célt prioritással kezelve;
– nemzetközi méretekben a figyelmet ráirányítani a BÉKE fontosságára, megőrzésének szükségességére, különös tekintettel a világunkban ma is folyó háborúk borzalmaira;
– az I. vh centenáriuma és a II. vh befejezésének 70. évfordulója alkalmából gyakorolni Európában a közös emlékezetet, ösztönözni a megbékélést.
Hasonló nemzetközi minta: az angolszász térségben a Poppy Day (piros pipacs szimbólum) – Remembrance Day
Stratégiai cél: 2018-ig az EP által hivatalosan érvénybe léptetni a HARCTÉREN ELESETT KATONÁK nemzetközi emléknapját,
2. az akció lefolyása: november 11-én 11 ó 11 perckor 1-1 szál gyertya meggyújtása egyénileg vagy csoportosan:
= minimum vállalás: munkahelyen, iskolában, vagy “bárhol” egyénileg,
= bővített vállalás: rátermett civil formáció koordinálásával flashmob jelleggel, ám előzetesen szervezett keretek közé illesztve a településeken egy-egy emlékműnél vagy katonai temetőben csoportos megemlékezés tartása.

A realizálásról email-ben (krajczaros16@gmail.com ) fotókkal, rövid tájékoztató visszacsatolást várnak a szervezők (résztvevők száma, fogadtatás, program, jövőre nézve álláspont, stb.) és örömmel veszik a csatlakozóktól szervezeti honlapjukon és FB oldalukon való megjelenítést.
A kegyeleti kultúra különös része a történelmünket, az emberi emlékezetet őrző tevékenységnek.

E munkát csakis széles társadalmi támogatottsággal lehet eredményesen végezni. Ezzel együtt azonban különösen fontos, hogy mindebben az életútjukkal, egyéni teljesítményükkel követésre méltó – a jövő nemzedékének példa értékű neves – személyiségek is részesei legyenek.

A szervezők nem kívánnak konkurálni sem egyes nemzetek hősi emléknapjával, sem Trianon – számunkra ugyan fájdalmas – következményeit nem szeretnék érinteni. Kiemelik, hogy már szinte minden napra jut egy-egy “világnap”, ezért is érzik fontosnak a hazájukért életüket adó katonákra való emlékezet ébrentartására november 11-én lehetőséget teremteni. A szándékuk szerint élő gyakorlattá tételéhez – a hagyományt meghonosító nem kevés és éveken, országhatárokon átívelő szervező munkán túlmenően – lényegében nem szükséges egyéni ráfordítás. A projekthez pénzügyi keretek a korábbi években sem álltak rendelkezésre.

Berdó Gábor Károly - 2015. szeptember 25-én ünnepli megalakulásának 40. évfordulóját a Gábor Áron Honvéd Nyugállományúak Klubja

2015.09.11 10:13

2015. szeptember 25-én ünnepli megalakulásának negyvenedik évfordulóját Várpalotán a Gábor Áron Honvéd Nyugállományúak Klubja.

A klub Dobszai József nyugalmazott alezredes úr vezetésével a Közép-dunántúli Régió egyik legeredményesebb és legaktívabb szervezete.

Tagjainak aktivitása minden elismerést megérdemel. Rengeteg saját szervezésű rendezvényük mellett részt vesznek a régió és a BEOSZ által rendezett programokon. Minden köszönetet megérdemel a balatonkenesei BEOSZ Emlékpark áthelyezése és karbantartása során végzett munkájuk.

Elidegeníthetetlen részét képezik Várpalota közéletének. A várossal fenntartott kapcsolataik példaértékűek.

További sok sikert kívánok a klubnak a Közép-dunántúli Régió minden tagszervezete nevében.